GP. BÀ RỊA: THƯ RAO TIẾN CHỨC LINH MỤC 2021

0
56

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA
—————————————————————————
227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp,
Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
(254) 3 73 78 73

Số : 106- 21/TGM

Bà Rịa, ngày 25 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:  Quý Cha

                  Quý Tu Sĩ nam nữ, các Chủng sinh

                   Và Anh Chị Em tín hữu

                   Giáo Phận Bà Rịa

Anh Chị Em thân mến,

Trong niềm vui hồng phúc của Tháng Mân Côi, tôi vui mừng báo tin cho Anh Chị Em: Giáo phận chúng ta sẽ có 09 Phó tế dự kiến tiến chức Linh mục:

1. THẦY ĐAMINH ĐINH XUÂN CHƯƠNG, 33 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Long Hương, Giáo hạt Long Hương.

2. THẦY ANTÔN PHAN VĂN ĐỨC, 36 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo hạt Bà Rịa.

3. THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN GIÁO, 34 tuổi

đang phục vụ tại Giáo họ Biệt lập Tân Lâm, Giáo hạt Xuyên Mộc.

4. THẦY GIOAN B. PHẠM ĐỨC MINH HẢI, 36 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo hạt Vũng Tàu.

5. THẦY PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HUY, 33 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Thuận, Giáo hạt Xuyên Mộc.

6. THẦY PHÊRÔ LÊ THÀNH KHÁNH, 33 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Vũng Tàu, Giáo hạt Vũng Tàu.

7. THẦY PHÊRÔ NGUYỄN VĂN MINH, 34 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Phú Vinh, Giáo hạt Xuyên Mộc.

8. THẦY GIUSE PHẠM ĐỨC TÀI, 35 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Bà Rịa.

9. THẦY PHANXICÔ X. NGUYỄN VĂN THƯƠNG, 35 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Chu Hải, Giáo hạt Long Hương.

Vì chức linh mục là chức thánh, và linh mục được tuyển chọn giữa mọi người để phục vụ cộng đồng dân Chúa, nên trước khi chính thức gọi các thầy tiến chức, tôi cần biết rõ các thầy có ngăn trở gì không. Vậy xin quý cha thông báo tin vui này tại các nhà thờ Giáo xứ, Giáo họ biệt lập và các nhà nguyện Dòng tu trong toàn Giáo phận để mọi người biết và cầu nguyện, vào các thánh lễ Chúa nhật sau đây:

– Chúa nhật XXXI Thường niên, ngày 31.10.2021

– Chúa nhật XXXII Thường niên, ngày 07.11.2021

– Chúa nhật XXXIII Thường niên, ngày 14.11.2021

Ai thấy có vấn đề gì liên quan đến việc tiến chức của các thầy, xin hãy báo cho tôi biết bằng thư dán kín, hoặc trực tiếp gặp tôi tại Tòa Giám Mục Bà Rịa; thời hạn chót là ngày 15.11.2021.

Lễ phong chức linh mục dự kiến sẽ được cử hành lúc 8 giờ 30, thứ Hai ngày 03 tháng 01 năm 2022, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

Vì thánh chức linh mục là hồng ân cao quý, nên Anh Chị Em hãy hiệp ý với các thầy tiến chức tạ ơn Thiên Chúa, và dâng lời cầu nguyện cho các thầy sống xứng đáng với tác vụ sẽ được lãnh nhận.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô luôn ở cùng Anh Chị Em.

Thân mến chào Anh Chị Em.

(đã ấn ký)

+ EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN

Giám mục Giáo phận Bà Rịa

 

#tgmbr #thuraotienchuclinhmuc #thuraolinhmuc