THÔNG BÁO: Tĩnh tâm Mùa Chay Thánh 2020 tại Giáo xứ Đất Đỏ

0
67

THÔNG BÁO: Tĩnh tâm Mùa Chay Thánh 2020 tại Giáo xứ Đất Đỏ

Mùa Chay mời gọi chúng ta đi vào sa mạc nội tâm dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần. Cuộc sống người Kitô hữu phải được liên lỉ hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, và từng giờ từng phút, chúng ta phải lắng nghe, vâng theo sự lời dạy bảo của Ngài. Trong tâm tình đó, Ban Truyền Thông Giáo xứ Đất Đỏ kính báo đến cộng đoàn lịch Tĩnh Tâm Mùa Chay 2020 tại giáo xứ Đất Đỏ.

BTT. Đất Đỏ