THÔNG BÁO: GIỜ LỄ XUÂN KỶ HỢI 2019 TẠI GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

0
97

THÔNG BÁO: GIỜ LỄ XUÂN KỶ HỢI 2019 TẠI GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

Ban Phụng vụ và Truyền thông Giáo xứ Đất Đỏ trân trọng kính báo Các Giờ lễ Tết Kỷ Hợi 2019 tại Giáo xứ Đất Đỏ. Xin cộng đoàn lưu ý để có thể hiện diện tham dự đầy đủ các thành lễ đầu năm.

BTT