CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ ANTÔN

0
741
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ ANTÔN
Trong niềm hân hoan mừng lễ kính thánh Antôn Padova (13.6), hiệp cùng với cộng đoàn giáo xứ âm thầm trong lời cầu nguyện do đại dịch, xin tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cùng xin dâng lên Cha lời chúc mừng Bổn mạng; nhờ lời bầu cử của Thánh Quan thầy Antôn, xin Chúa ban cho Cha luôn được dư tràn ân phúc và niềm vui. Xin Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành và thánh Antôn luôn đồng hành; ban ơn nâng đỡ để Cha chu toàn sứ vụ cao cả cho đàn chiên Giáo xứ mà Chúa và Giáo Hội đã trao phó, để giáo xứ cũng được thừa hưởng những ân phúc của Thiên Chúa qua tình thương và chăm sóc của Cha.
BTT.GXĐĐ