Giáo xứ Đất Đỏ mừng lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

0
43

Giáo xứ Đất Đỏ mừng lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Vào lúc 05g00 ngày 29.6.2019, tại thánh đường Giáo xứ Đất Đỏ, cộng đoàn giáo xứ đã sốt sắng cử hành thánh lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô- Quan thầy của ban hành giáo và của Giáo họ Phêrô. Thánh lễ do Cha Chánh xứ Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn chủ sự. Tham dự thánh lễ có quý chức Ban hành giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ.

XEM HÌNH

Trong bài giảng lễ, Cha Chánh xứ đã khái quát lại về địa vị và cuộc đời của hai vị thánh, từ lúc còn sống cuộc đời bình thường cho đến khi đi theo Chúa và đến lúc chịu chết vì lòng yêu mến Chúa. Khi được gọi mời, các ngài đã bỏ lại sau lưng quá khứ của mình với nhiều thiếu sót khuyến điểm để ngày càng mạnh mẽ và trung kiên tuyên xưng niềm tin của mình, hết lòng phục vụ Chúa và Giáo hội. Qua đó, Cha nhắc nhớ cộng đoàn hãy soi mình vào gương hai cột trụ của Giáo hội để cho thấy rằng Chúa muốn dùng chúng ta như là những khí cụ để xây dựng giáo hội, xây dựng tình yêu thương của Chúa nơi trên trần gian này. Cha cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho quý chức ban hành giáo biết hăng say nhiệt thành chu toàn nhiệm vụ của mình trong giáo xứ; biết phục vụ quên mình; cho mỗi người, nhất là cộng đoàn Giáo họ Phêrô và những ai chọn các ngài làm bổn mạng,  biết học đòi gương sáng của hai vị thánh cả mà can đảm làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh cuộc sống và với khả năng riêng của mình.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha xứ cũng gởi lời chúc mừng đến quý ban hành giáo xứ cùng toàn thể giáo họ thánh Phêrô: xin cho mọi người luôn được gương sáng các ngài soi dẫn, để mọi người luôn bước đi trong ánh sáng Tin mừng, và nhiệt thành phục vụ nước Chúa ngay tại trần gian này.

jacbao Phạm