Giáo xứ Đất Đỏ mừng lễ Đức Maria Nữ Vương- Bổn mạng Họ Nữ Vương

0
14

Cùng với Giáo hội, vào lúc 5h0 sáng ngày 22. 08. 2017, Cha Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn- Chánh xứ Đất Đỏ đã chủ sự thánh lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương – Bổn mạng họ Nữ Vương thuộc Giáo xứ Đất Đỏ. Hiện diện trong thánh lễ còn có Quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ, cách riêng là cộng đoàn Họ Nữ Vương.

Trong bài giảng lễ, Cha Chánh xứ đã nói lên lịch sử hình thành và ý nghĩa của lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương. Ngài là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong lịch sử cứu độ và ngài đã ban ơn cho tất cả những ai tin tưởng cầu khẩn, nài xin. Sau khi được Thiên Chúa đưa về trời, Ngài được tôn phong làm Nữ Vương, người cao trọng trong vương quốc.

Ngỏ lời với cộng đoàn, cách riêng Họ Nữ Vương, Cha Chánh xứ khuyên nhủ mọi người chúng ta hãy luôn nhớ rằng, Mẹ chúng ta là Nữ Vương trời đất, chúng ta hãy tin tưởng Mẹ, bởi Mẹ là người chuyển lời cầu nguyện của mỗi chúng ta lên Thiên Chúa. Cho nên, trước những thử thách trong cuộc sống, chúng ta hãy chạy đến kêu cầu Mẹ để nài xin nâng đỡ cho chúng ta. 

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các nhân chứng Đức tin. Xin cầu cho chúng con.

xem thêm ảnh

BTT. Giáo xứ Đất Đỏ