Giáo xứ Đất Đỏ Cử Hành Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh.

0
29

BAO_3505

Đối với người Kitô giáo, Thứ sáu Tuần Thánh là một ngày lễ  rất linh thiêng. Đặc biệt vào ngày này, cầu nguyện thường được coi trọng với việc đọc những đoạn Phúc âm viết về những sự việc dẫn tới sự đóng đinh Giêsu vào Thánh giá. Kitô giáo nhìn sự đóng đinh vào Thánh giá là một hành động tự nguyện và được trao phó của Giêsu, và bởi đó, cùng với việc phục sinh vào ngày thứ ba, đã chiến thắng sự chết.

Với những tâm tình đó, vào lúc 18g30 thứ Sáu Tuần Thánh ngày 25. 03. 2016, tại nhà thờ Giáo xứ Đất Đỏ, Cha Phaolô Trần Kim Phán (Cha giáo ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc) đã chủ sự các nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu với nghi thức tôn thờ Thánh Giá Chúa cùng đông đảo cộng đoàn giáo xứ.

Nghi lễ chiều hôm nay gồm có ba phần :

– Thứ nhất: Phụng vụ Lời Chúa.

– Thứ hai: Nghi thức kính thờ Thánh Giá.

– Thứ ba: Nghi thức hiệp lễ.

Trong phần thứ nhất vào thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn được nghe lại bài Thương Khó theo Gioan.

Sau phần  phụng vụ Lời Chúa, Cha Phaolô đã cử hành nghi thức suy tôn Thánh Giá và hôn chân Chúa. Thánh Giá Chúa được rước từ cuối nhà thờ. Với mỗi chặng dừng, Cha chủ sự hát: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian”, cộng đoàn cùng đáp lại: “ Ta hãy đến thờ lạy”. Quả vậy, khi suy tôn thánh giá, chúng ta không suy tôn hai thanh gỗ hếp hình chữ thập, nhưng là suy tôn, thờ lạy chính Đấng chịu đóng đinh vào Thập Giá. Người là Đấng vô tội, là Con Thiên Chúa làm người, là Đấng mến yêu và hiến mạng sống vì chúng ta (Gl 2,20).

Cộng đoàn tham dự đã sốt sắng tuần tự bước lên hôn chân Chúa Giê su chịu nạn.

Sau cùng, với việc Rước lễ, cộng đoàn như được tham dự trọn vẹn vào hy tế thập giá của Chúa Kitô.

Phụng vụ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh kết thúc bằng Đường Thánh Giá trọng thể xung quanh Nhà thờ.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì tội lỗi chúng con mà Chúa phải chịu nạn chịu chết trên thánh giá. Chúng con thành tâm cảm tạ chúa. Cúi xin Chúa cho mỗi chúng con từ nay biết dốc lòng chừa bỏ tội lỗi và quyết tâm đền tội cho cân xứng. Amen.

BTT Giáo xứ Đất Đỏ