Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Giáo xứ Đất Đỏ 2019

0
45

Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Giáo xứ Đất Đỏ

Ngày 1.11 hàng năm, Mẹ Giáo Hội mời gọi con cái cùng nhìn lên Các Thánh Nam Nữ đang hưởng phước trên Thiên Ðàng. Hôm nay ngày 2.11 chúng ta nhìn lại các linh hồn đang phải đền tội khốn khổ trong luyện ngục, và hiệp cùng Hội Thánh cầu xin Chúa thương tha hết hình phạt cho các linh hồn. Ðó là chúng ta sống mầu nhiệm thông công trong Chúa Kitô.

Với những tâm tình đó vào lúc 5g00 ngày 02.11.2019, tại Đất Thánh Giáo xứ Đất Đỏ, cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã cùng với Cha Chánh xứ Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Nguyện xin dòng Máu Sự Sống của Chúa Giêsu đến giải thoát các linh hồn cho về hưởng sự sống vĩnh cửu.

BTT. Gx. Đất Đỏ