THÔNG BÁO: về việc tổng lạc quyên cho quỹ truyền giáo

0
14

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔNG LẠC QUYÊN CHO QUỸ TRUYỀN GIÁO

***

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Truyền giáo là bổn phận và cũng là quyền lợi của mỗi người tín hữu. Trong Tháng 10, Tháng Mân Côi và cũng là Tháng Truyền Giáo, chúng ta được mời gọi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội Hoàn vũ. Bên cạnh đó, Giáo hội cũng muốn chúng ta thực thi sứ mạng truyền giáo bằng việc đóng góp vật chất cho quỹ truyền giáo.

Vì thế, đáp lại lời mời gọi của Giáo hội, trong tuần này, Giáo phận Bà Rịa kính gởi đến mỗi gia đình một bì thư “TỔNG LẠC QUYÊN QUỸ TRUYỀN GIÁO”. Xin mỗi gia đình tùy theo khả năng của mình, đóng góp chút vật chất và gởi lại bì thư cho các cha xứ, để các cha chuyển về Tòa Giám mục.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tấm lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em.

Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa

#tgmbrthongbao #tonglacquyen #tonglacquyentruyengiao #lacquyentruyengiao