THÔNG BÁO: Khóa bồi dưỡng tác nhân mục vụ gia đình

0
15

THÔNG BÁO: Khóa bồi dưỡng tác nhân mục vụ gia đình

Giáo Phận Bà Rịa

Ban Mục Vụ Gia Đình

THƯ BÁO

Trọng kính Cha,

Theo sự chỉ dẫn của Đức Cha Giáo Phận về mục vụ gia đình trong Thư định hướng mục vụ năm 2019, nay Ban Mục Vụ Gia Đình chúng con xin kính báo đến Cha một số việc sau đây:

Ban Mục Vụ Gia Đình chúng con sẽ mở khóa bồi dưỡng cho các Tác Nhân Mục Vụ Gia Đình trong 2 ngày:

* Địa điểm: Giáo xứ Dũng Lạc.

* Thời gian: từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 năm 2019 (thứ Bảy và Chúa nhật).

* Lịch trình huấn luyện: từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều (cơm trưa và nghỉ trưa tại Giáo xứ Dũng Lạc).

* Thành phần tham dự: các thành viên Ban Mục Vụ Gia Đình tại các Giáo xứ, mỗi Giáo xứ 4 người.

Kính xin Cha gởi cho chúng con danh sách người tham dự (theo mẫu đính kèm) nơi Cha đặc trách Mục Vụ Gia Đình của Giáo hạt trước ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Chúng con xin chân thành cám ơn Cha.

Bà Rịa, ngày 07 tháng 5 năm 2019

                 Ban Mục Vụ Gia Đình