THÔNG BÁO: Chương trình hành hương Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima – 13.10.1917 Tại đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

0
60

THÔNG BÁO: Chương trình hành hương

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima – 13.10.1917

Tại đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

****

CHƯƠNG TRÌNH

nguồn: WGPBR