THIỆP TANG ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN BẨY (Thân phụ Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo, Gp. Bà Rịa)

0
58

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”
(Thánh Phanxicô Assisi)

THIỆP TANG

cps

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ,

ĐẤNG “LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11, 25a)

Gia đình chúng con xin kính báo :

 Ông Cố GIUSE NGUYN VĂN BẨY (TRỌNG)

sinh năm : 1930, tại Thanh Giã, Bắc Giang

đã được Chúa gọi về lúc 7giờ 20’ ngày 05-10-2015

tại giáo xứ Bắc Thần, hạt Phước Lý, giáo phận Xuân Lộc

Hưởng thọ 85 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm lúc 16g00’ ngày 05-10-2015.

Thánh lễ An táng

sẽ được cử hành vào lúc 9giờ 00’

Thứ Năm, ngày 0810-2015

tại giáo xứ Bắc Thần, hạt Phước Lý, giáo phận Xuân Lộc,

do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm,

Giám mục giáo phận Bà Rịa chủ tế.

Sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ Bắc Thần.

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ,

anh em chủng sinh và thân bằng quyến thuộc

hiệp dâng Thánh lễ An táng và cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố Giuse sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 

        Hiệp thỉnh                        Tang quyến kính báo

Lm. Chánh xứ Bắc Thần            Bà Cố Anna Nguyễn Thị Bằng
Giuse Nguyễn Văn Hóa            Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Thảo           
         (ấn ký)                                          và các anh chị em

* XIN QUÝ CHA MANG LỄ PHỤC TÍM