Thánh lễ an táng Bà Cố Maria Nguyễn Thị Chuyên, Thân mẫu Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Dương

0
589

DSC_1518

Lúc 09h00 ngày 05.9.2015, tại Thánh đường Giáo xứ Lộc Hòa, Giáo hạ An Bình, Giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự Thánh lễ an táng Bà Cố Maria NGUYỄN THỊ CHUYÊN, Thân mẫu Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Dương.

Đồng tế Thánh lễ có Cha Tổng Đại diện Gp. Bà Rịa, quý Cha quản hạt, quý Cha thuộc Linh mục Đoàn Gp. Bà Rịa cùng quý Cha thân hữu bạn bè thuộc Gp. Xuân Lộc và các Giáo phận khác.

Quý tu sĩ và cộng đoàn tín hữu đã đến hiệp dâng lời cầu nguyện cho Bà Cố Maria và tiễn đưa Bà Cố tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại Đất Thánh, Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Dương đã chủ sự nghi thức từ biệt người mẹ kính yêu của mình.

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHUYÊN sinh năm 1937 tại Bắc Ninh, đã được Chúa gọi về lúc 11 h 50 ngày 03.09.2015 tại giáo xứ Lộc Hòa, hưởng thọ 78 tuổi.

Xin Chúa đoái thương tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót của Bà Cố nơi dương thế và cho Bà Cố được mau về hưởng nhan thánh Chúa.

Tin: BTT.GPBR
Ảnh: Lộc AnHà

DSC_1352.jpgDSC_1356.jpgDSC_1362.jpgDSC_1363.jpgDSC_1367.jpgDSC_1369.jpgDSC_1374.jpgDSC_1381.jpgDSC_1388.jpgDSC_1390.jpgDSC_1392.jpgDSC_1398.jpgDSC_1403.jpgDSC_1406.jpgDSC_1407.jpgDSC_1409.jpgDSC_1412.jpgDSC_1415.jpgDSC_1417.jpgDSC_1418.jpgDSC_1421.jpgDSC_1424.jpgDSC_1431.jpgDSC_1438.jpgDSC_1445.jpgDSC_1451.jpgDSC_1454.jpgDSC_1457.jpgDSC_1461.jpgDSC_1463.jpgDSC_1466.jpgDSC_1469.jpgDSC_1470.jpgDSC_1479.jpgDSC_1482.jpgDSC_1487.jpgDSC_1495.jpgDSC_1497.jpgDSC_1500.jpgDSC_1501.jpgDSC_1506.jpgDSC_1508.jpgDSC_1512.jpgDSC_1518.jpgDSC_1520.jpgDSC_1523.jpgDSC_1524.jpgDSC_1530.jpgDSC_1534.jpgDSC_1537.jpgDSC_1538.jpgDSC_1541.jpgDSC_1542.jpgDSC_1546.jpgDSC_1552.jpgDSC_1556.jpgDSC_1562.jpgDSC_1567.jpgDSC_1570.jpgDSC_1573.jpgDSC_1576.jpgDSC_1580.jpgDSC_1591.jpg