ÉP-PHA-THA – Chúa Nhật XXIII TN-B (Mc 7, 31 – 37)

0
201

EPHATA

Phong phú cuộc đời, mối hiệp thông

 Tương quan mật thiết, thắm tình nồng

 Lắng nghe thương cảm, đời đau khổ

 Lên tiếng ủi an, cảnh bất công

 Ngôn ngữ an hòa, tan định kiến

Âm thanh đồng điệu, tạo hòa đồng

Tương giao hạnh phúc, nguồn ân huệ

Chúa giữa cộng đồng, thỏa khát mong.

Hạt Nắng