Núi Chúa Tao Phùng: Hành hương ngày Thứ Sáu đầu tháng 03.2021

0
154

Núi Chúa Tao Phùng: Hành hương ngày Thứ Sáu đầu tháng 03.2021

***

WGPBR- Vào lúc 17g00 ngày 05.03.2021, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn- Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự thánh lễ hành hương ngày Thứ Sáu đầu tháng tại Núi Chúa Kitô Vua Tao Phùng. Đông đảo cộng đoàn các giáo xứ trong giáo phận cùng quý khách hành hương đã hiệp thông tham dự thánh lễ với Đức cha và quý cha.

Ảnh: Hoàng Nhựt

XEM HÌNH

Nguồn: WGPBR