Gx. Vinh Hà: Thánh lễ an táng Bà cố Anna Trần Thị Tùng

0
39

GX. VINH HÀ: THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ ANNA TRẦN THỊ TÙNG

***

Vào lúc 08g30 ngày 17.6.2022 tại Giáo xứ Vinh Hà – Hạt Bình Giã,  Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa, đã chủ sự thánh lễ an táng Bà cố Anna Trần Thị Tùng, thân mẫu Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP – Tổng thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội (UBBAXH), Giám đốc Caritas Việt Nam.

XEM HÌNH

Đồng tế và hiệp thông trong thánh lễ có Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu – Chủ tịch UBBAXH – Caritas Việt Nam; Cha Vinhsơn Phạm Xuân Hưng – Phụ tá Giám tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam; quý cha quản hạt và quý cha Giáo phận Bà Rịa; quý bề trên và quý tu sĩ Dòng Đaminh; quý tu sĩ nam nữ, gia đình huyết tộc và linh tông của Cha Giuse cùng cộng đoàn dân Chúa.

Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Emmanuel đã chia buồn với gia đình tang quyến vì sự ra đi của Bà cố đã để lại một nỗi mất mát trong gia đình. Xin Chúa đoái thương linh hồn Bà cố Anna sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, khởi đi từ lời Thánh vịnh 90: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (c.12), Cha Vinhsơn Phạm Xuân Hưng đã nói lên sự mau qua chóng hết của cuộc đời trần thế. Tuổi già là một ân phúc Chúa ban. Dù sống trường thọ đầu bạc hay sống đời này cách ngắn ngủi thì đều không quan trọng. Điều quan trọng là sống và tin Chúa và yêu mến Chúa, sống sao cho ý nghĩa và giá trị. Biết tìm kiếm đức khôn ngoan, để như những trinh nữ biết chuẩn bị đèn dầu, sẵng sàng theo Chúa Giêsu vào dự tiệc cưới Nước Trời. Ngài nói:“Các bài đọc chúng ta nghe trong thánh lễ an táng Bà cố Anna hôm nay rút ra từ sự khôn ngoan của các bậc hiền sĩ Do Thái, của Chúa Giêsu, của Thánh Gioan để chúng ta là những người tin, nhìn cuộc đời chóng qua và giới hạn, có dài một thế kỷ như của Bà cố Anna rồi cũng chấm dứt. Nhưng cái chấm dứt này lại giúp chúng ta mở ra một nối tiếp. Chỉ có đức tin và sự khôn ngoan trong đức tin mới có thể giúp chúng ta nhìn thấy Nước Trời và nhờ sự khôn ngoan này mà bước vào vương quốc vĩnh cữu của Chúa…”.

Sau lời nguyện hiệp Lễ, Cha Giuse Ngô Sĩ Đình đại diện gia đình dâng lời tri ân quý đức cha cũng như cám ơn quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

Sau nghi thức từ biệt Bà cố Anna do Đức cha Tôma Aquinô cử hành, cộng đoàn đưa tiễn linh cữu Bà cố về nơi an nghỉ cuối cùng tại Đất Thánh Giáo xứ Vinh Hà.

Khép lại hành trình tròn một thế kỷ nơi dương thế, thân xác Bà cố Anna giờ đây trở về bụi tro, và được đặt trọn trong bàn tay đầy thương xót của Thiên Chúa, tin tưởng đợi chờ ngày được phục sinh vinh quang, theo như lời Chúa đã hứa:“Thầy ở đâu, anh em cũng được ở đó với Thầy” (Ga 14,3).

Tin: Anrê Xuân Phúc

Ảnh: BTT.GPBR.

nguồn: WGPBR

#gxvinhha #giaoxuvinhha #bacoannatranthitung #bacochagiusengosidinh #thanhleantangbacoanna