Gx. Thủy Giang: Cha Tân Chánh xứ Giuse Phạm Văn Khiết nhận nhiệm sở mới – 19.5.2020

0
67

Gx. Thủy Giang:

Cha Tân Chánh xứ Giuse Phạm Văn Khiết nhận nhiệm sở mới – 19.5.2020

WGPBR- “Cha xứ là một mục tử theo gương Chúa Giêsu, là tông đồ luôn sẵn sàng để được Chúa sai đi, để làm chứng cho Tin Mừng, để loan báo tin vui cứu độ, để trao ban ơn phúc cho mọi người”.

Đó là lời huấn từ của Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn trong lễ nhận xứ mới của Linh mục Giuse Phạm Văn Khiết (nguyên Chánh xứ Bến Đá). Cha Giuse vừa được Đức cha Giáo phận bổ nhiệm làm Linh mục Chánh xứ Thủy Giang – Giáo hạt Vũng Tàu, tiếp nối sứ vụ của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đạo (vừa được thuyên chuyển về làm Chánh xứ Long Hương– Hạt Long Hương).

XEM HÌNH

Vào lúc 09g00 ngày 19.5.2020, Đức cha Emmanuel đã chủ sự nghi thức nhận xứ của Cha Giuse, cùng với sự hiện diện hiệp thông của Cha Chưởng ấn, Cha Chánh Văn phòng TGMBR., quý cha cố và quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ cùng anh chị em tín hữu Gx. Thủy Giang và Bến Đá.

Sau lời kinh Chúa Thánh Thần của toàn thể cộng đoàn, Cha Chánh Văn phòng Giuse Nguyễn Công Luận mở đầu Nghi thức nhận xứ bằng việc công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận. Sau đó, Đức cha đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ. Tiếp đến, Đức cha giáo phận trao Dây Các Phép (quyền cử hành các bí tích) và Sách Tin mừng (quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.

Huấn từ với cộng đoàn, Đức cha mượn hình ảnh Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về các mục tử phải ở ba vị trí trong đoàn chiên: trước nhất là ở giữa đoàn chiên chứ không phải là một người xa lạ nào cả; rồi đôi khi cũng phải là những người đi trước để dẫn đường, để hướng dẫn đoàn chiên; và thỉnh thoảng phải quay trở lại phía sau, phía cuối đoàn chiên vì phía sau luôn có những con chiên đi rớt lại, đi chậm hơn và thậm chí có nguy cơ lạc bầy. Đức cha nói thêm: “Hôm nay các cha cũng như anh chị em, chủ chăn cũng như đoàn chiên, người đứng đầu cũng như người phục vụ đều trong tâm tình mong muốn có một cha xứ mới. Chúng ta đón nhận hồng ân mới, cùng tiếp tục cộng tác, yêu thương và cùng nhau để làm thăng tiến cộng đoàn, cộng đoàn luôn luôn đón nhận được dồi dào ơn phúc của Chúa”.

Sau phần huấn từ của Đức cha Giáo phận, một vị đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã nói lên lời cảm tạ, tri ân Đức cha, Cha Cựu Chánh xứ và Cha Tân Chánh xứ, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn.

Tiếp theo, Cha Tân Chánh xứ Giuse tuyên xưng đức tin và hứa trung thành với Mẹ Giáo hội. Sau khi tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ thực hiện các nghi thức: mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi ghế chủ tọa. Nghi thức nhận xứ kết thúc bằng việc kí nhận biên bản bàn giao.

Sau đó, cộng đoàn hiệp ý cùng Cha Tân Chánh xứ Giuse dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Gx. Thủy Giang.

Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa