GIÁO XỨ XUÂN HÀ (HẠT LONG HƯƠNG) ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ PHAOLÔ NGUYỄN THANH VŨ * NGÀY 05.8.2015

0
160

GIÁO XỨ XUÂN HÀ (HẠT LONG HƯƠNG)

ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ

PHAOLÔ NGUYỄN THANH VŨ

NGÀY 05.8.2015

DSC_7773

Sau 6 năm coi sóc Giáo xứ Bình Ba (Hạt Bình Giã), ngày 05.8.2015, Cha Phaolô Nguyễn Thanh Vũ đã đến nhận nhiệm sở mới: Giáo xứ Xuân Hà (Hạt Long Hương) theo sự bổ nhiệm của ĐGM Giáo phận, thay Cha Đaminh Mai Chiến Chinh, được bổ nhiệm làm Chánh xứ Bình Ba và đã đến nhận sứ vụ mới ngày 03.8.2015 vừa qua.

Lúc 09h00, Nghi thức nhận xứ được cử hành trước sự chứng kiến của Đức Giám mục Giáo phận, Cha Thư ký TGM, quý Cha Quản hạt Long Hương và Bình Giã cùng quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Nghi thức nhận xứ bao gồm:

1. Cha Gioan Baotixita, Thư ký TGM, công bố văn thư của ĐGM Giáo phận bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Thanh Vũ làm Chánh xứ Giáo xứ Xuân Hà. Cha Tân Chánh xứ nhận văn thư bổ nhiệm từ tay Đức Cha và trình diện với cộng đoàn.

2. Đức Cha Giáo phận trao Dây Các Phép (quyền cử hành các bí tích) và Sách Tin mừng (quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.

3. ĐGM ban huấn từ cho cộng đoàn dân Chúa.

Đức Cha mời gọi cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Xuân Hà đón nhận vị chủ chăn mới như người đại diện của Chúa. Vì thế, mọi người phải hết lòng vâng phục, yêu thương và cộng tác với ngài để xây dựng và phát triển gia đình giáo xứ ngày càng lớn mạnh, trở thành cộng đoàn làm chứng cho Tin mừng giữa lòng xã hội hôm nay, đặc biệt trong bối cảnh năn Tân Phúc Âm hóa Đời sống giáo xứ.

Đức Cha cũng cám ơn Cha Cựu Chánh xứ Đaminh Mai Chiến Chinh vì những đóng góp của Cha nơi Giáo xứ Xuân Hà này.

Cuối cùng, Đức Cha cũng ghi nhận công sức và lòng nhiệt thành tông đồ của Cha Phaolô nơi Giáo xứ Bình Ba (Hạt Bình Giã).

4. Cha Tân Chánh xứ Phaolô bày tỏ công khai lời tuyên xưng Đức Tin và thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận sứ vụ mới trong Giáo hội. Nghi thức này nói lên quyết định dấn thân trọn vẹn của người mục tử dám hy sinh chấp nhận thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.

5. Cha Tân Chánh xứ chính thức nhậm chức qua các nghi thức:

– Mở cửa Nhà Tạm: Nhà tạm là nơi lưu trữ Mình Thánh Chúa, từ nơi đây phát sinh nguồn sống thiêng liêng cho đời dấn thân của mục tử vào cộng đoàn.

– Ngồi tòa Giải tội: Tòa Giải tội là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử.

– Ngồi ghế chủ tọa: Việc này nói lên nhiệm vụ của vị mục tử là lãnh đạo và chủ tọa mọi cử hành phụng vụ trong cộng đoàn.

– Ký nhận biên bản bàn giao: Linh mục Cựu và Linh mục Tân Chánh xứ, Linh mục Quản hạt Long Hương và Đại diện giáo dân cùng ký vào biên bản. Biên bản đã được ĐGM Giáo phận ấn ký.

Nghi thức nhận xứ kết thúc bằng Thánh lễ tạ ơn do chính Cha Tân Chánh xứ Phaolô chủ tế.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành của Ngài trên cộng đoàn Giáo xứ Xuân Hà, để tất cả mọi thành phần dân Chúa biết cộng tác với vị mục tử của mình, xây dựng giáo xứ ngày một vững mạnh trong một niềm tin sống động, một đức cậy vững vàng và một lòng mến yêu tha thiết.

Tin: BTT.GPBR
Ảnh: Lộc AnHà

DSC_7666.jpgDSC_7667.jpgDSC_7673.jpgDSC_7682.jpgDSC_7683.jpgDSC_7688.jpgDSC_7690.jpgDSC_7694.jpgDSC_7695.jpgDSC_7701.jpgDSC_7702.jpgDSC_7704.jpgDSC_7708.jpgDSC_7712.jpgDSC_7720.jpgDSC_7721.jpgDSC_7722.jpgDSC_7724.jpgDSC_7726.jpgDSC_7730.jpgDSC_7733.jpgDSC_7735.jpgDSC_7737.jpgDSC_7738.jpgDSC_7740.jpgDSC_7741.jpgDSC_7743.jpgDSC_7745.jpgDSC_7746.jpgDSC_7755.jpgDSC_7757.jpgDSC_7761.jpgDSC_7765.jpgDSC_7768.jpgDSC_7769.jpgDSC_7773.jpgDSC_7775.jpgDSC_7776.jpgDSC_7778.jpgDSC_7780.jpgDSC_7781.jpgDSC_7783.jpgDSC_7784.jpgDSC_7787.jpgDSC_7790.jpgDSC_7792.jpgDSC_7793.jpgDSC_7795.jpgDSC_7800.jpgDSC_7801.jpgDSC_7806.jpgDSC_7809.jpgDSC_7810.jpgDSC_7813.jpgDSC_7817.jpgDSC_7818.jpgDSC_7819.jpgDSC_7821.jpgDSC_7824.jpgDSC_7828.jpgDSC_7830.jpgDSC_7832.jpgDSC_7836.jpg