Giáo xứ Tân Phước: Cha Phêrô Vũ Công Đoán nhận sứ vụ Tân Chánh Xứ

0
35

Giáo xứ Tân Phước: Cha Phêrô Vũ Công Đoán nhận sứ vụ Tân Chánh Xứ

WGPBR- Vào lúc 09g00 ngày 11.5.2019, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự Nghi thức nhận sứ vụ tân Chánh xứ Giáo xứ Tân Phước của Cha Phêrô Vũ Công Đoán – nguyên chánh xứ Giáo xứ Láng Cát, hạt Long Hương.

XEM HÌNH

Cùng hiệp thông trong Nghi thức nhận xứ còn có sự hiện diện của Cha quản hạt; quý cha trong và ngoài giáo phận; quý tu sĩ nam nữ; quý ân nhân, thân nhân; quý khách cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Láng Cát và Tân Phước.

Sau lời kinh Chúa Thánh Thần, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng TGM đã công bố văn thư của Tòa Giám mục bổ nhiệm Cha Phêrô Vũ Công Đoán làm Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Tân Phước. Sau đó, Đức Giám Mục Giáo phận đã trao văn thư cho Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đó, Đức cha đã trao Dây Các Phép (quyền cử hành các Bí Tích) và Sách Tin Mừng (quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.

Trong phần huấn từ, ngỏ lời với cộng đoàn Tân Phước Đức Cha nói:“…Mỗi Cha với cách thức của mình sẽ giúp cho cộng đoàn thăng tiến, trong vai trò chính yếu là mỗi người anh chị em chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều hơn cho các Cha là những người đã cùng chúng ta đi qua hành trình xây dựng giáo xứ, đặc biệt là Cha xứ mới hôm nay là người sẽ cùng tiếp bước với chúng ta trong hành trình này và chính anh chị em sẽ là những nhân tố tạo nên sự phát triển của cộng đoàn với sự chỉ bảo của các Cha. Xin Chúa qua các Cha xứ, nâng đỡ và liên kết tất cả chúng ta trong tình bác ái yêu thương, trong sự hợp nhất để cùng nhau xây dựng cộng đoàn trở nên đoàn chiên mà Chúa mong ước nhờ những người Chúa sai đến để phục vụ chúng ta”.

Sau phần huấn từ, một vị đại diện Ban Hành Giáo đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lời tri ân đến Đức cha, quý cha, quý tu sỹ, quý khách và cộng đoàn. Đồng thời cũng dâng lời chào mừng Cha Tân Chánh xứ Phêrô.

Tiếp đến, trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn, Cha Tân Chánh xứ Phêrô bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội.

Các nghi thức tiếp theo diễn tả việc Cha Tân Chánh xứ chính thức nhận sứ vụ: mở cửa Nhà Tạm; ngồi tòa giải tội; ngồi ghế chủ tọa.

Nghi thức nhận xứ kết thúc với việc ký nhận biên bản bàn giao. Sau khi nghi thức nhận xứ kết thúc, Cha Tân Chánh xứ Phêrô dâng thánh lễ tạ ơn cầu bình an và hiệp nhất cho cộng đoàn Giáo xứ Tân Phước.

Tin: Ngọc Lan

Ảnh: Mỹ Hạnh- Ngọc Lan