SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXI QUANH NĂM 2017

0
9

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

Bài Ðọc I:  1 Tx 1, 1-5. 8b-10

Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn Thêxalôni-ca trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an.

Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em; trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng, tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần, và với lòng xác tín, như khi chúng tôi còn ở giữa anh em, anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em.

Trong mọi nơi, lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi Con của Người từ trời mà đến, (Ðấng mà Người đã làm cho từ cõi chết sống lại) là Ðức Giêsu, Ðấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. 

Phúc Âm: Mt 23, 13-22

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?

“Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Ðấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Ðấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”.

SUY NIỆM

Đời sống hằng ngày đặt người ta trước nhiều chọn lựa. Chọn phải làm điều này, bỏ điều kia. Chọn để theo một nghề, hay chọn để kết hôn với một ai… Chọn đúng sẽ dẫn người ta tới hạnh phúc, chọn sai sẽ kéo dài đời mình trong bất hạnh.

Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói tới sự chọn lựa. Chọn lựa để sống theo ý Chúa hay sống theo tiêu chuẩn của phàm nhân. Cụ thể hơn, Chúa Giêsu quở trách các kinh sư và biệt phái vì chọn sai. Chọn nghe và giữ tập tục của tiền nhân mà sao lãng các giới luật của Thiên Chúa. Khi chọn sai họ trở nên những kẻ dẫn đường mù quáng, hậu quả là làm thiệt hại cho những kẻ nghe theo họ.

Điều này dạy cho chúng ta phải biết khôn ngoan trong chọn lựa. Khi phải chọn giữa luật Chúa và ý người phàm, các tông đồ đã chọn làm theo ý Chúa “phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm (x. Cv 5,29). Trong bài đọc 1 hôm nay, các tín hữu Thessalonica cũng được Phaolô khen ngợi vì đã chọn Chúa và loại bỏ tà thần (1Tx 1,8). Khi chọn và làm theo ý Chúa, chúng ta sẽ không sợ lạc đường “vì Ngài là đường là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy đường ngay lành, xin cho con biết khôn ngoan chọn đi theo đường nẻo Chúa, để không bao giờ bị lạc lối và được Chúa dẫn vào cõi sống muôn đời. Amen.

THỨ BA

Ngày 29 tháng 8

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

Bài Ðọc I: Gr 1, 17-19

Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Ðừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”.

Phúc Âm: Mc 6, 17-29

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay có hai cảnh tượng trái ngược nhau. Trong cung điện rực rỡ là tiệc vui, sinh nhật một vị vua, với yến tiệc linh đình, nhạc cụ râm rang và điệu múa nhịp nhàng. Đối lại với vẻ xa hoa này là khung cảnh tối tăm của một người đang bị giam cầm.

Khung cảnh bên ngoài trái ngược nhau, bên trong cũng trái ngược. Người ở trong tù tâm hồn chính trực, trong sáng vì những lời giảng dạy và lối sống công minh; kẻ ở ngoài, rực rỡ trong cung điện thì tâm hồn đen tối, đầy rẫy những việc xấu xa trong đời sống luân lý.

Hai cuộc đời trái ngược nhau như thế, chắc chắn có cái kết cuộc khác nhau. Người ở trong tù được tôn phong là thánh, đáng cho mọi đời ghi nhớ noi gương; kẻ làm vua thì bị mang tiếng muôn đời vì lối sống vô luân, không biết làm chủ miệng lưỡi và hành vi.

Kỷ niệm ngày thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết, tôi nghĩ về giá trị của việc được trong cái mất. Mất  mạng sống vì Lời Chúa ở đời này, sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Cái được gấp nhiều lần cái mất, nhưng thời nay có mấy ai chấp nhận mất như Gioan?

Lạy Chúa, ở đời con hay sợ phải mất điều này, mất điều kia. Mất tiền, mất bạn, mất người yêu… Xin dạy con chỉ biết sợ một điều là sợ mất phúc thiên đàng mà thôi. Amen.

THỨ TƯ

Bài Ðọc I: 1 Tx 2, 9-13

Anh em thân mến, anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Chính anh em là nhân chứng và cả Thiên Chúa cũng làm chứng: chúng tôi ăn ở thánh thiện, công chính và không đáng trách điều gì đối với anh em là những kẻ đã tin. Như anh em biết, chúng tôi đối xử với mỗi người trong anh em như cha đối xử với con cái mình, khi chúng tôi khuyên răn, khích lệ và van nài anh em hãy ăn ở sao cho xứng đáng với Thiên Chúa, Ðấng đã kêu gọi anh em vào hưởng nước trời và vinh quang của Người.

Bởi thế, chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, vì khi anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin.

Phúc Âm: Mt 23, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.

 SUY NIỆM

Xã hội ngày nay chuộng những hình thức bên ngoài. Ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm những trang sức đắc tiền … và qua những cái bên ngoài đó, người ta đánh giá và tự đánh giá về giá trị của chính mình.

Trong lời quở trách đắng cay dành cho giới lãnh đạo Do Thái, Chúa Giêsu đã chỉ trích cái vẻ bề ngoài của họ, cái vẻ bề ngoài xem ra nguy hiểm hơn cái bề ngoài của thời này. Cái vẻ “bề ngoài đạo đức” nhằm che đậy những thói xấu trong tâm hồn: “vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp”.

Sở dĩ Chúa quở trách nặng lời vì đã nhiều lần Ngài chứng kiến sự giả hình của họ. Chỉ chăm chút cho vẻ bên ngoài, để ra vẻ đạo đức: “nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo, ngồi ghế nhất…nhưng xao lãng việc bác ái và bỏ ngoài tai thánh ý Chúa (x.Mt 23).

Lời quở trách của Chúa cũng gửi đến tôi, khi tôi chỉ lo tô điểm cho vẻ đẹp bên ngoài, lo đánh bóng bản thân mình mà xao lãng việc điểm trang cho nét đẹp tâm hồn bằng những việc lành và nhân đức.

Lạy Chúa Giêsu, đã là người ai cũng thích mình đẹp, nên tô điểm cho bản thân. Xin dạy con cũng biết mặc cho linh hồn những nét đẹp của đức hạnh, biết mặc cho mình “chiếc áo Giêsu”, có thế đời con mới thật nên đẹp trong mắt Chúa và mọi người. Amen.

THỨ NĂM

Bài Ðọc I: 1 Tx 3, 7-13

Anh em thân mến, vì đức tin anh em, chúng tôi được an ủi nơi anh em trong mọi nỗi quẫn bách và gian truân, hiện giờ chúng tôi cảm thấy được sống, vì thấy anh em đứng vững trong Chúa. Vậy chúng tôi phải cảm tạ ơn Chúa thế nào thay cho anh em, vì nỗi vui mừng chúng tôi được hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta nhờ anh em. Ðêm ngày chúng tôi gia tăng lời cầu nguyện, để được gặp mặt anh em lại và bổ túc những gì thiếu sót trong đức tin của anh em. Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, dẫn đàng đưa chúng tôi tới anh em. Về phần anh em, xin Chúa ban cho anh em được gia tăng và dồi dào lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người, như chính chúng tôi yêu thương anh em: để làm cho lòng anh em nên vững vàng trong sự thánh thiện, không còn điều gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đến làm một cùng tất cả các thánh của Người. Amen.

Phúc Âm: Mt 24, 42-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

“Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

 SUY NIỆM

Bài Phúc Âm hôm nay đề cập đến một chân lý. Chúa sẽ đến bất ngờ. Giờ Chúa đến là giờ kết thúc của một người hay của vũ trụ. Vì cái “đến” của Chúa bất ngờ nên Ngài kêu gọi hãy sẵn sàng. “Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.” Sẵn sàng và tỉnh thức như người chủ nhà canh kẻ trộm, như người đầy tớ đợi chủ đi dự tiệc cưới về.

Chúa cũng nói đến phần thưởng và hình phạt. Ai đã sẵn sàng chu toàn tốt các bổn phận của mình sẽ được trọng: thưởng trao phó cho mọi của cải; kẻ không sẵn sàng sẽ bị loại ra ngoài.

Thế nào là tỉnh thức và sẵn sàng? Thánh Phaolô đã chỉ cho chúng ta “xin Chúa ban cho anh em được gia tăng và dồi dào lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người, như chính chúng tôi yêu thương anh em: để làm cho lòng anh em nên vững vàng trong sự thánh thiện, không còn điều gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đến làm một cùng tất cả các thánh của Người”.

Lạy Chúa, Chúa dạy con phải tỉnh thức và sẵn sàng cho giờ ra đi của mình. Nhưng con vẫn còn bon chen, mê đắm trong những thói quen tội lỗi. Xin Chúa thương cho con biết giữ lòng thanh thản, để giờ Chúa đến con được ra đi bình an. Amen.

THỨ SÁU

Bài Ðọc I: 1 Tx 4, 1-8

Anh em thân mến, chúng tôi van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này là như anh em được chúng tôi dạy cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em. Vì chưng, đây là thánh ý Thiên Chúa, và cũng là sự nên thánh của anh em là anh em hãy giữ mình khỏi tội gian dâm, để mọi người trong anh em biết giữ thân xác mình trong sự thánh thiện và danh dự: anh em chớ nên buông theo dục tình đam mê, như Dân Ngoại không biết Thiên Chúa: và đừng ai xâm phạm hay lường gạt quyền lợi anh em mình trong việc ấy, vì Chúa sẽ báo oán các điều đó, như chúng tôi đã bảo trước và đã minh chứng cho anh em. Vì chưng, Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta để sống ô uế, nhưng để sống thánh thiện. Bởi thế, kẻ nào khinh chê những luật này, thì chẳng phải là khinh dể người phàm, nhưng là khinh dể Thiên Chúa, Ðấng cũng đã ban Thánh Thần Người cho chúng ta.

Phúc Âm: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

 SUY NIỆM

Tiếp tục giáo huấn về những sự sau cùng. Sau khi đã nói về việc Con Người đến bất ngờ, Lời Chúa hôm nay minh họa cụ thể hơn thái độ sẵn sàng. Sẵn sàng như trinh nữ chờ đón tân lang. Như các cô trinh nữ khôn ngoan, đem đèn và cả dầu để giữ cho ngọn đèn của mình luôn luôn cháy sáng.

Ngọn đèn luôn luôn cháy sáng nghĩa là gì? Ánh sáng ám chỉ ban ngày. Thánh tông đồ khuyên chúng ta hãy ăn ở đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày (x.Rm 13,13). Ánh sáng cũng ám chỉ Lời Chúa “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước”, giữ ngọn đèn của mình luôn cháy sáng nghĩa là sống theo hướng dẫn của Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô là Ánh sáng, xin làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ. Xin chiếu tỏ ánh sáng Chúa vào đời con tăm tối mịt mù. Amen.

THỨ BẢY

Bài Ðọc I: 1 Tx 4, 9-11

Anh em thân mến, về tình bác ái huynh đệ, thì chúng tôi không cần viết cho anh em: vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau. Vì chưng anh em đã thi hành điều đó với mọi anh em trong toàn xứ Macêđônia. Nhưng, anh em thân mến, chúng tôi xin anh em hãy tiến tới hơn nữa, hãy cố gắng sống cho hoà thuận, thi hành các việc bổn phận, dùng tay mà làm việc như chúng tôi đã truyền dạy anh em, ăn ở lương thiện với những người ngoài, và khỏi cần nhờ đến ai.

Phúc Âm: Mt 25, 14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.

SUY NIỆM

Tiếp tục khung cảnh của ngày chung thẩm. Sau những giáo huấn về sự sẵn sàng tỉnh thức. Lời Chúa hôm nay, Dụ ngôn những nén bạc ám chỉ đến việc sau hết của kiếp người: như một người quản lý, chúng ta sẽ tính sổ đời mình trước ông chủ là Thiên Chúa.

Điểm đặc biệt của việc tính sổ là không dựa trên số bạc nhiều hay ít. Nhưng tùy theo khả năng, ông chủ trao cho mỗi người số vốn, vấn đề là ai cũng phải sinh lợi từ số vốn đó, dù ít hay nhiều. Nén bạc ám chỉ ơn của Chúa. Chúa ban cho mỗi người ơn khác nhau, nhưng tất cả có điểm chung là phải sinh lợi. Nếu không trổ sinh hoa trái từ sẽ bị trừng phạt.

Tôi hay lo ngại về sự yếu kém của mình, tôi có ít quá (giống người có 1 nén) rồi mặc cảm, chôn vùi ơn Chúa. Hãy nhớ Chúa không đòi những việc to lớn, nhưng Chúa đòi sự trung thành trong những việc rất nhỏ của đời sống hằng ngày. Mỗi người tùy theo ơn Chúa mà nên thánh trong bậc sống của mình.

Lạy Chúa, Chúa không đòi con người giới hạn của con làm việc vĩ đại, nhưng đòi con trung tín trong việc nhỏ của đời sống. Xin cho con khiêm nhường để nên như người đầy tớ bé nhỏ, chu toàn phận vụ nhỏ bé của mình. Amen.

Lm. Gs. NTH