SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

0
7

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

                                                                                   

Thứ Hai

Phúc Âm: Lc 4, 16-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?” Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: “Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình”; “điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông”. Người nói tiếp: “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, Ngài khai mở một thời kỳ mới. Thời kỳ ứng nghiệm Thánh Kinh.

Ngài đã mang Tin mừng đến cho người nghèo khó, cho những người biết lắng nghe và tuân giữ lời của Ngài. Trong đời sống đạo ngày hôm nay, con người thường không muốn nghe lời của Chúa nữa. Hay một cách nào đó họ coi thường Chúa Giêsu vì họ không tin.

Cuộc đời đi theo Thầy Giêsu, đôi khi chúng ta cũng bị coi thường.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết đón nhận lời Chúa, đón nhận chính Chúa và đem Tin Mừng Chúa cho những người chung quanh dù bị coi thường hay khinh chê.

Thứ Ba

Phúc Âm: Lc 4, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

Suy niệm:

Lời của Chúa có sức biến đổi con người chúng ta, vì “Lời giảng dạy của Người có uy quyền”.

Cuộc sống ngày hôm nay, con người thường thích biến đổi hình dáng bên ngoài chứ không muốn biến đổi bên trong tâm hồn mình. Họ thích làm đẹp thân hình mình mà không thích làm đẹp tâm hồn. Và bản thân tôi cũng thế, đôi khi tôi thường lệ thuộc vào bên ngoài mà không biết để Lời của Chúa biến đổi những tính ích kỉ, kiêu căng…

Lời của Chúa đầy uy quyền, Ngài phán một lời thì tâm hồn con sẽ lành mạnh.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết tin vào Lời của Ngài, đem lại bình an, niềm vui, hạnh phúc và sự sống.

Thứ Tư

Phúc Âm: Lc 4, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô.

Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

Suy niệm:

Cuộc sống hằng ngày đôi khi làm tôi chỉ chạy đến với tôi mà không đến với người khác. “ Người đến nhà Simon”. Chúa Giêsu đã đến và chữa lành cho nhạc mẫu của ông Simon. Ngài chính là một Thiên Chúa đầy quyền năng, bởi Ngài luôn yêu thương con người là đến với con người. Chúa cũng mời gọi tôi đến với người khác, khi họ gặp khó khăn, khi họ thất vọng, khi họ cô đơn… Những lúc như thế, họ rất cần đến tôi chạy đến với họ, nhưng nhiều khi tôi lại làm ngơ, chối từ. Không ai là một hòn đảo, tôi phải nổ lực hết mình để đến với người khác, khi họ cần sự giúp đỡ của tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết chết đi cho con người cũ, con người chỉ lo cho mình. Từ đó biết quan tâm đến người thân cận của chúng con, mà biết giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn, bệnh tật…

Thứ Năm

Phúc Âm: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Suy niệm:

Vâng lời trọng hơn của lễ. Ông Simon đã vâng nghe lời Chúa Giêsu  “…nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”.

Đối với tôi là người Kitô hữu, thì tôi cần phải có một đức tin kiên vững. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, tôi thường dựa vào chính bản thân và kinh nghiệm của mình. Và có đôi lúc tôi lại thất bại, như ông Simon đã thất bại trong nhiều năm đánh cá. Nhưng điều quan trọng là ông biết vâng lời Thiên Chúa. Khi tôi biết cậy dựa vào Chúa, vâng nghe lời Chúa, tôi sẽ làm được như ý mình muốn.

Cầu nguyệnLạy Chúa, xin cho chúng con có một đức tin kiên vững, để chúng con biết phó thác vào Chúa thì sẽ được tất cả.

Thứ Sáu

Phúc Âm: Mt 1, 1-16. 18-23

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít. Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Suy niệm:

Vai trò của Đức Maria rất quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Mẹ Maria là người được đầy ân sủng, được Thiên Chúa chọn để cưu mang Đấng Cứu Thế. Điều tôi tâm đắc là, Mẹ là con người như chúng ta nhưng được nâng lên rất cao. Bởi Mẹ thưa xin vâng và sống khiêm nhường, coi mình như là người tôi tớ, tuỳ ý Chúa sắp đặt. Tôi là người trong gia đình của Thiên Chúa khi tôi được lãnh bí tích Rửa tội. Nếu tôi biết học nơi Mẹ Maria là để cho Chúa thực hiện những kế hoạch nơi tôi thì sẽ được Chúa ban ân sủng.

Dù tôi có bất xứng, nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ dùng tôi như một khí cụ để mang Tin mừng của Ngài đến cho những người chưa biết Chúa.

Cầu nguyệnLạy Chúa, chúng con được sống trong gia đình của Chúa đó là một hồng ân, xin Chúa luôn thực hiện nơi con những gì Chúa muốn.

Thứ Bảy

Phúc Âm: Lc 6, 1-5

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.

 

Suy niệm:

Chúa Giêsu vượt trên luật con người “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat” . Luật của Ngài là luật yêu thương, chứ không dựa vào những qui định của con người.

Cuộc sống của tôi có quá nhiều lề luật, nhiều khi tôi qui định cho tôi, rồi tôi lại bắt người khác làm theo tôi. Từ đó, tôi cảm thấy nặng nề và người khác cũng nặng nề. Đối với tôi là người Kitô hữu, tôi phải biết áp dụng luật yêu thương vào cuộc sống thường ngày. Cho nên, tôi cần phải có lòng bao dung, tha thứ, biết dùng luật yêu thương để tha thứ cho nhau.

Tôi sống phải có tình người, nếu không có tình người thì đời sống sẽ khô cần như cây thiếu nước.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm nhận nơi Chúa sự yêu thương, từ đó con biết dùng tình thương mà đối xử với nhau.

Lm. Denys Những