Thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm- Mùng 3 Tết Canh Tý tại Giáo xứ Đất Đỏ

0
74

Thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm- Mùng 3 Tết Canh Tý tại Giáo xứ Đất Đỏ

Hòa chung tâm tình cùng với Giáo hội, vào lúc 6g00 ngày 27.01.2020, giáo xứ Đất Đỏ đã cử hành thánh lễ mùng 3 tết – thánh hoá công ăn việc làm. Thánh lễ do Cha Chánh xứ Philipp hê Hoàng Sĩ Tuấn chủ sự. Trong thánh lễ, Cha Chánh xứ đã làm phép thánh hóa các sản vật và các dụng vụ làm việc của cộng đoàn.

Chúng ta dâng thánh lễ mùng 3 này để xin Chúa thánh hoá công việc của chúng ta và xin Ngài tiếp tục đồng hành với chúng ta trong đời sống lao động. Xin cho hết thảy mọi người được hồn an xác mạnh, để qua các công việc làm ăn sinh sống, mọi người đóng góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng gia đình, giáo xứ và xã hội. Đồng thời qua đó cũng trở nên nhân chứng cho Chúa bằng đời sống lao động trong sáng của mình. Xin Chúa cũng chúc lành cho những ai trong năm qua gặp khó khăn trong công việc được Chúa nâng đỡ ủi an, trong năm mới này họ có công ăn việc làm và mỗi ngày một tốt hơn.

JacBao Phạm