Nghi thức phụng vụ chiều thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Đất Đỏ

0
102

Nghi thức phụng vụ chiều thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Đất Đỏ

Vào lúc 18g00 chiều thứ Sáu Tuần Thánh, 19.04.2019, trong tâm tình cùng Giáo Hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô, giáo xứ Đất Đỏ đã tổ chức chặng Đàng Thánh Giá trọng thể vòng quanh nhà thờ, cử hành cuộc thương khó của Chúa dưới sự chủ trì của Cha Chánh xứ Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn. Tham dự Đàng Thánh Giá có đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

xem hình

Quý chức BHG đã thay nhau vác Thánh Giá qua 14 chặng. Sau khi đi Đàng Thánh Giá kết thúc, lúc 19g00, cộng đoàn dân Chúa đã tiến vào nhà thờ, cử hành cuộc thương khó của Chúa do Cha Chánh xứ chủ sự. Nghi lễ tưởng niệm gồm ba phần:

– Phụng vụ Lời Chúa: trọng tâm là lắng nghe các bài đọc Thánh Kinh và bài thương khó của Chúa Giê-su theo thánh Gioan. Trong bài giảng, mượn hình ảnh cây thánh giá trong nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy cách đây ít ngày tỏa sáng, Cha Chánh xứ mời gọi mọi người cùng chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa tỏa sáng cho nhân loại thông qua cái chết của Ngôi Hai Con Ngài. Từ đó, Cha chánh xứ ước mong cộng đoàn cũng hãy biết lan tỏa ánh sáng tình yêu đó cho nhau qua cung cách sống đạo, tình hiệp nhất, yêu thương và phục vụ nhau.

Sau bài giảng, cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cho mọi người trên thế giới, cho người dự tòng, người Do-thái, người ngoài Ki-tô giáo, người vô thần, người đau khổ và các nhà lãnh đạo quốc gia.

– Thờ Lạy Thánh Giá: Thánh Giá được Cha chủ sự rước từ phía cuối nhà thờ lên cung thánh. Cuộc rước có ba lần dừng lại mời gọi cộng đoàn thờ lạy: “Đây là gỗ Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian – Chúng ta hãy đến thờ lạy”. Sau đó, Thánh Giá được Quý nữ tu và quý BHG hôn kính.

– Rước Lễ: Mình Thánh Chúa được rước từ bàn thờ phụ lên bàn thờ chính, Cha xứ đã cử hành nghi thức hiệp lễ. Sau đó, mọi người cùng tiến lên rước Mình Thánh Chúa. Nghi lễ tưởng niệm được kết thúc với lời nguyện chúc lành của Cha chủ sự.

Sau cùng, cộng đoàn tiếp tục lên hôn chân Chúa.

Ảnh: Sơn Lâm