Gx. Đất Đỏ: Hội Lòng Chúa Thương Xót Hạt Bà Rịa sinh hoạt tháng 01.2020

0
59

Gx. Đất Đỏ:

Hội Lòng Chúa Thương Xót Hạt Bà Rịa sinh hoạt tháng 01.2020

***

Vào lúc 14g00 ngày 03.01.2020, Hội Lòng Thương Xót Chúa Hạt Bà Rịa đã quy tụ về nhà thờ Giáo xứ Đất Đỏ để cùng nhau sinh hoạt định kỳ đầu tháng 01/2020. Sau những giây phút gặp gỡ, lần chuỗi Mân Côi và lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, cộng đoàn đã lắng nghe phần chia sẻ của Cha GB. Nguyễn Bá Tín- Đặc Trách Hội Lòng Chúa Thương Xót Hạt Bà Rịa. Lúc 16g00, ngày sinh hoạt kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn do Cha Philippphê Hoàng Sĩ Tuấn- Chánh xứ Đất Đỏ chủ sự.

Ảnh: Jacbao Phạm

XEM HÌNH