Gx. Đất Đỏ: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Antôn Trần Quang Châu

0
222

Gx. Đất Đỏ: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Antôn Trần Quang Châu

Vào lúc 9g00 ngày 14.05.2020, tại Giáo xứ Đất Đỏ (Giáo hạt Bà Rịa), Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự nghi thức nhậm chức Tân Chánh xứ của Cha Antôn Trần Quang Châu (nguyên Chánh xứ Hải Đăng- Hạt Vũng Tàu).

XEM HÌNH

Cùng hiện diện và hiệp thông có Cha GB. Nguyễn Văn Bộ- Chưởng ấn; Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng TGMBR; quý cha Quản Hạt, Quý Cha trong giáo phận; quý tu sĩ nam nữ; đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đất Đỏ, Hải Đăng cùng các giáo xứ liên hệ.

Khởi đầu nghi thức nhậm xứ, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng TGMBR. công bố văn thư của Đức cha Giáo phận bổ nhiệm Cha Antôn Trần Quang Châu làm Chánh xứ Đất Đỏ.

Tiếp đến, Đức cha trao dây Stola (Các Phép) và sách Tin Mừng cho Cha Tân Chánh xứ Giuse để nói lên ý nghĩa trao quyền thánh hóa và giảng dạy.

Trong phần huấn từ, Đức Cha Emmanuel diễn tả về sự trùng hợp khá đặc biệt của con số thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2015 giáo xứ chào đón Cha Tân Chánh xứ Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn, và hôm nay cũng ngày tháng này lại là chào đón Cha xứ mới Antôn Trần Quang Châu. Đây có thể chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng gợi cho chúng ta về sứ vụ của các cha đến các giáo xứ là để giữ vai trò của người mục tử, để tiếp nối sứ mạng Chúa trao, tiếp nhận trách nhiệm và để phục vụ đoàn chiên. Đức Cha nói: “Hôm nay chúng ta đón nhận cha xứ mới, trước tiên đối với các cha trong đợt thuyên chuyển này, các cha sẽ được tham dự công việc là thi hành tác vụ của đời linh mục dù có chuyển đi đâu, có đến xứ nào. Và qua nghi thức chuyển xứ như trao dây các phép để cử hành các bí tích, trao sách Phúc âm để giảng dạy… thì cho dù ở đâu các cha cũng phải thi hành”.

Trong tâm tình tri ân của đoàn con thảo, một vị Ban Hành giáo đại diện cộng đoàn Đất Đỏ đã dâng lời cảm ơn Đức cha Giáo phận, Cha nguyên Chánh xứ Philipphê và hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Antôn.

Kế đến, Cha Tân Chánh xứ Antôn tuyên xưng đức Tin và tuyên thệ trung thành. Tiếp theo, Cha Tân Chánh xứ thực hiện các nghi mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi  ghế chủ tọa. Các việc này cho thấy Cha Antôn từ nay sẽ chính thức cộng tác, chia sẻ tác vụ linh mục với Đức Giám mục giáo phận trong việc thi hành 3 tác vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế tại Giáo xứ Đất Đỏ này.

Nghi thức nhận xứ kết thúc bằng việc kí nhận biên bản bàn giao.

Sau đó, cộng đoàn cử hành thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Antôn chủ tế.

Mỹ Hạnh- Sơn Lâm (BTT. HẠT BÀ RỊA)