Giáo xứ Đất Đỏ mừng lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Bổn mạng Họ Tử Đạo

0
58

Giáo xứ Đất Đỏ mừng lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

– Bổn mạng Họ Tử Đạo

Cùng với Giáo hội tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vào lúc 05g00, ngày 17.11.2019, tại nhà thờ Đất Đỏ, cha chánh xứ Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Họ Tử Đạo.

Trước Thánh lễ, cha chánh xứ và Ban điều hành Họ Tử Đạo đã sốt sắng dâng hương trước linh ảnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trong bài giảng lễ, Cha Chánh xứ nhấn mạnh lòng can đảm hy sinh của các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm chứng cho Chúa: “Ai muốn theo Tôi hãy bỏ mình, vác Thánh giá mình mà theo…” Bỏ mình vác Thánh giá mình, hy sinh mạng sống là việc làm rất khó, nhưng các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã làm được. Trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hết lòng theo Chúa. Chúa Giêsu đã bỏ mình, vác Thập giá mình, từ chối ma quỉ cám dỗ, không cần lời lãi thế gian, theo thánh ý Chúa Cha chu toàn công cuộc cứu độ nhân loại. Ngài đã dạy và nêu gương cho mọi người. Từ đó, qua gương sáng của của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cha mời gọi cộng đoàn hãy biết can đảm, bái ái, yêu thương, làm chứng về tình yêu và lòng thương xót qua chính đời sống đạo của mình

Sau thánh lễ, Cha xứ và cộng đoàn đã đến dâng hương và đọc kinh tại Đài kính các vị tử đạo Đất Đỏ.

BTT. Gx. Đất Đỏ