Trung tâm Hành hương Chúa Kitô Vua – Núi Tao Phùng: Tòa Giám mục bổ nhiêm Cha Tân Phụ trách

0
21

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG CHÚA KITÔ VUA – NÚI TAO PHÙNG:

TÒA GIÁM MỤC BỔ NHIỆM CHA TÂN PHỤ TRÁCH

***

Ngày 06.5.2022, trước thánh lễ hành hương đầu tháng tại Núi Chúa Tao Phùng, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Bà Rịa đã công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Cha Martino Trần Thanh Tuấn (nguyên Phó xứ Vũng Tàu) phụ trách Trung tâm Hành hương Núi Chúa Tao Phùng, thay Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo (được thuyên chuyển làm Tân Chánh xứ Giáo xứ Vinh Hà- Giáo hạt Bình Giã)

XEM HÌNH

Vào lúc 10g15 ngày 20.5.2022, tại Trung tâm Hành hương Chúa Kitô Vua – Tao Phùng đã diễn ra lễ bàn giao.  Sau phần bàn giao là giờ Chầu Thánh Thể do Cha Tân Phụ trách Martinô chủ sự. Hiện diện hiệp thông trong giờ Chầu Tạ ơn có Đức cha Emmanuel – Giám mục Giáo phận; Cha Chưởng ấn; Cha Văn phòng Tòa Giám mục; Cha Quản hạt và Quý Cha hạt Vũng tàu; Quý tu sĩ và một số giáo dân.

BTT. GPBR

Nguồn: WGPBR