Thông báo: Thánh lễ truyền chức linh mục Gp. Bà Rịa 2021

0
484

Thánh lễ truyền chức linh mục 2021

Kính thưa quý vị,

Vào lúc 08 giờ 30 Thứ Hai ngày 04.01.2021, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn sẽ truyền chức linh mục cho các Thầy Phó tế:

1. Thầy PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN ANH

đang phục vụ tại Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo hạt Vũng Tàu.

2. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN HẬU

đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Bà Rịa.

3. Thầy GIUSE TRẦN HỮU HỢP

đang phục vụ tại Giáo xứ Vũng Tàu, Giáo hạt Vũng Tàu.

4. Thầy PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH LƯƠNG

đang phục vụ tại Giáo xứ Long Hương, Giáo hạt Long Hương.

5. Thầy GIUSE TRẦN KIM THÔNG

đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Xuân, Giáo hạt Xuyên Mộc.

Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận và cho các tiến chức. Đặc biệt kính mời quý vị tham dự thánh lễ này.

Trân trọng,

Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa

nguồn: WGPBR