THIỆP TANG Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thiều (Thân mẫu Cha Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam và Mongolia)

0
31

THIỆP TANG

cps

Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Kính báo

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thiều
Nhũ Danh Nguyễn Thị Sa
Thân mẫu Cha Giám tỉnh
Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam và Mongolia

Sinh ngày 27.02.1927
Đã về nhà Cha vào lúc 11g55
Thứ Bảy, ngày 30.01.2016
Hưởng thọ 90 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia, ấp Phước Lộc, xã Tân Phước,
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
(Giáo xứ Phước Lộc)

Thánh lễ An táng
được cử hành lúc 08g00 thứ Năm, ngày 04.02.2016
Tại Giáo xứ Phước Lộc.

KÍnh xin quý Cha, quý Tu sĩ, quý Bạn hữu,

quý Ông Bà và Anh Chị Em thương mến cầu nguyện
Cho Bà Cố Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

Lm. Giuse Nguyễn Văn Am
Phó Giám tỉnh và Gia đình

Xin quý Cha mang lễ phục TÍM