THIỆP TANG: Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ THI (Thân mẫu Lm. Gioan Vũ Minh Vương, Chánh xứ Văn Côi – GP. Bà Rịa)

0
36

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”
(Thánh Phanxicô Assisi)

THIỆP TANG

cps

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ THI

(Thân mẫu Linh mục Gioan Vũ Minh Vương, Chánh xứ Văn Côi)

đã được Chúa gọi về

vào lúc 13g30, Chúa nhật ngày 22.12.2019,

tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo phận Bà Rịa.

Hưởng thọ 76 tuổi.

 ***

Thánh lễ an táng Bà cố Maria

sẽ do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn,

Giám mục Giáo phận Bà Rịa chủ sự

vào lúc 08g30, Thứ Sáu, ngày 27.12.2019

tại Thánh đường Giáo xứ Phước Lâm.

 ***

Kính xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh cùng quý vị

thương đến hiệp dâng thánh lễ an táng

cầu nguyện cho Bà cố Maria của chúng con

sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

***

Hợp thỉnh                                              Kính báo

Lm. G.M.V. Lê Quang Tấn                     Lm. Gioan Vũ Minh Vương

    Chánh xứ Phước Lâm                                    và tang quyến

              

XIN QUÝ CHA MANG LỄ PHỤC TÍM