Hai Đức Giám mục Giáo phận cử hành buổi đi Đàng Thánh Giá và Nghi thức Suy tôn Thánh Giá chiều Thứ Sáu Tuần Thánh

0
87

DSC_4364

(WGPBR) Lúc 5g30 chiều thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 25.3.2016, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận đã chủ sự buổi đi Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa.

Cùng với Đức Cha Chánh Tôma, Đức Cha Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, linh mục Chánh xứ Chánh Tòa và các Linh mục Phó xứ, Linh mục Quản lý Tòa Giám mục, quý Thầy, quý nữ tu và khoảng 3000 giáo dân cùng bước theo Chúa Kitô trên đường thập giá, để thông phần đau khổ của Chúa và cảm nhận tình thương vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho loài người, cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành cho những người tị nạn, những người bị xâm hại nhân phẩm, bị lạm dụng; những bệnh nhân và tất cả những người đang gặp khó khăn, đau khổ vì bạo lực, chiến tranh, bất công, vì các tệ nạn xã hội… ở khắp mọi nơi trên trái đất này.

Hai Đức Giám mục Giáo phận và các Linh mục đã cung kính rước tượng Chúa Chịu Nạn đến mỗi chặng Đàng Thánh Giá, để cùng suy niệm về các sự thương khó Chúa phải chịu và dâng lên Chúa những bài Thánh ca, những lời cầu nguyện chân thành, thiết tha.

Kết thúc 14 chặng Đàng Thánh Giá, cùng với hai Đức Giám mục và các linh mục, cộng đoàn dân Chúa thinh lặng tiến vào Thánh đường để cử hành lễ tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa hiến tế trên thập giá vì nhân loại. Phần cử hành nghi thức được truyền hình trực tiếp xuống tầng trệt của nhà thờ để nhiều người có điều kiện tham dự cách trang nghiêm và sốt sắng.

Đức Cha Phó Emmanuel chủ sự lễ nghi tưởng niệm cuộc Khổ Nạn của Chúa, cùng với quý Cha Giáo xứ Chánh Tòa và Tòa Giám mục. Đức Cha Chánh Tôma hiện diện bên Cung Thánh tham dự nghi thức.

Việc cử hành này gồm 3 phần: Phụng vụ Lời Chúa, Thờ lạy Thánh giá và Rước lễ.

Sau bài Thương khó Đức Giêsu Kitô, Đức Giám mục Phó Emmanuel đã chia sẻ, gợi lên những tâm tình con cái Chúa cần có khi tham dự các nghi thức, các cử hành Phụng vụ trong những ngày Tuần Thánh này. Ngài mời gọi cộng đoàn khi nhìn lên Thánh giá, nhìn lên Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, khi hôn kính Thánh giá Chúa, hãy xin nhận được sức mạnh của sự tha thứ, đáp lại lời mời gọi từ Thập giá Chúa Kitô biết sửa đổi cách sống, từ bỏ tội lỗi; xin được ơn đổi mới, ơn vượt qua, từ bỏ tội lỗi, tiến bước theo con đường đạo đức; xin cho được thêm lòng yêu mến Chúa, đáp đền phần nào tình yêu Chúa đã dành cho mỗi người.

Trước khi cử hành Nghi thức Suy tôn Thánh Giá, Đức Cha Phó mời gọi cộng đoàn:Trong tâm tình thống hối, với ý nguyện xin được đổi mới, đắm chìm trong tình yêu Chúa, giờ đây chúng ta cử hành nghi thức suy tôn Thánh giá, xin Chúa từ Thánh giá chúc lành cho mỗi người chúng ta, xin Chúa từ Thánh Giá giang tay đón nhận chúng ta trong tình yêu vô biên của Ngài.

Sau khi Đức Cha Phó suy tôn Thánh Giá, hai Đức Giám mục, các linh mục và các tu sĩ đã cung kính quỳ gối thờ lạy Thánh Giá Chúa.

Cộng đoàn được rước Chúa trong phần cuối của việc cử hành chính thức của Hội thánh trong chiều thứ Sáu Tuần Thánh.

Sau lời nguyện kết thúc lễ nghi tưởng niệm, tượng Chúa Chịu Nạn được đặt trang trọng trên Cung Thánh Nhà thờ Chánh Tòa đến 5g00 chiều thứ Bảy Tuần Thánh, để mọi thành phần Dân Chúa đến chiêm ngắm, hôn kính và tôn thờ Thánh giá Chúa.

Tin và ảnh: Giuse Vũ Văn Quế

DSC_4353.JPGDSC_4354.JPGDSC_4356.JPGDSC_4358.JPGDSC_4359.JPGDSC_4360.JPGDSC_4361.JPGDSC_4363.JPGDSC_4364.JPGDSC_4365.JPGDSC_4366.JPGDSC_4367.JPGDSC_4368.JPGDSC_4369.JPGDSC_4370.JPGDSC_4371.JPGDSC_4372.JPGDSC_4374.JPGDSC_4375.JPGDSC_4376.JPGDSC_4377.JPGDSC_4378.JPGDSC_4379.JPGDSC_4380.JPGDSC_4381.JPGDSC_4382.JPGDSC_4383.JPGDSC_4384.JPGDSC_4385.JPGDSC_4386.JPGDSC_4387.JPGDSC_4388.JPGDSC_4389.JPGDSC_4390.JPGDSC_4391.JPGDSC_4392.JPGDSC_4393.JPGDSC_4394.JPGDSC_4395.JPGDSC_4396.JPGDSC_4397.JPGDSC_4398.JPGDSC_4399.JPGDSC_4400.JPGDSC_4402.JPGDSC_4406.JPGDSC_4407.JPGDSC_4410.JPGDSC_4411.JPGDSC_4415.JPGDSC_4416.JPGDSC_4420.JPGDSC_4422.JPGDSC_4427.JPGDSC_4434.JPGDSC_4444.JPGDSC_4450.JPGDSC_4454.JPGDSC_4460.JPGDSC_4462.JPGDSC_4471.JPGDSC_4473.JPGDSC_4475.JPGDSC_4480.JPGDSC_4497.JPGDSC_4498.JPGDSC_4499.JPGDSC_4505.JPGDSC_4512.JPGDSC_4516.JPGDSC_4518.JPG