Gx. Phước Hải: Mừng đón Cha Tân Chánh xứ Phaolô Nguyễn Minh Quyền

0
172

Gx. Phước Hải: Mừng đón Cha Tân Chánh xứ Phaolô Nguyễn Minh Quyền

WGPBR- Vào lúc 09g00 ngày 21.11.2019, tại Giáo xứ Phước Hải- Hạt Bà Rịa, Đức cha Emmanuel- Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự nghi thức nhận xứ của Cha Tân Chánh xứ Phaolô Nguyễn Minh Quyền (nguyên Phó xứ Phước Bình). Cha Phaolô được bổ nhiệm thay cho Cha Phanxicô Xaviê Vũ Sơn Lâm vừa nhận sứ vụ Chánh xứ Hồ Tràm.

XEM HÌNH

Hiện diện trong nghi thức nhận xứ và thánh lễ tạ ơn có Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt Bà Rịa, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ, quý ân nhân thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc Giáo xứ Phước Bình và Phước Hải.

Sau lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh- Quản hạt Bà Rịa đã công bố văn thư bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Minh Quyền làm Chánh xứ Phước Hải. Sau đó Cha Tân Chánh xứ đã nhận văn thư từ tay Đức Giám mục Giáo phận.

Tiếp theo, Đức Giám mục cũng trao Dây Các Phép nói lên kho tàng ơn thiêng của Giáo hội và quyền cử hành các Bí Tích; trao Sách Tin Mừng nói lên quyền huấn giáo của vị mục tử với đoàn chiên được trao phó.

Trong lời huấn từ cho cộng đoàn, Đức cha chia sẻ việc các cha đi nhận trách nhiệm ở các giáo xứ không phải chỉ là việc của con người, nhưng hơn hết đó là ý định của Thiên Chúa. Vì ích lợi của các cộng đoàn, vì nhu cầu mục vụ của Giáo phận, các cha được thuyên chuyển đến phục vụ các cộng đoàn vào những thời điểm thích hợp.

Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa Phước Hải, ngài nói: “Với anh chị em trong cộng đoàn  Giáo xứ Phước Hải, chúng ta tiếp nhận ơn Chúa với tất cả tâm tình yêu mến và chúng ta cũng nhận ra nơi những vị chủ chăn được sai đến chính là do Chúa sai đến, nhờ Chúa Thánh Thần soi dẫn, cùng cộng tác với toàn thể Hội Thánh đem lại ơn phúc cho anh chị em. Vì lẽ đó, hôm nay chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho từng người trong giáo xứ, và dĩ nhiên là cho Cha Xứ mới. Chúng ta cũng là những người nhận thức được trách nhiệm của mình là cùng với Cha Xứ xây dựng Nước Chúa qua sự thăng tiến đời sống đức tin của cộng đoàn, qua những sinh hoạt mục vụ tại nơi đây…”.

Tiếp theo nghi thức nhận xứ, Cha Tân Chánh xứ tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Giáo hội. Sau lời tuyên thệ là nghi thức mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi ghế chủ tọa và ký nhận biên bản.

Nghi thức nhận xứ kết thúc. Cộng đoàn sốt sắng hiệp cùng Cha Tân Chánh xứ Phaolô dâng thánh lễ tạ ơn.

Jacbao Phạm- Mỹ Hạnh