Giáo xứ Long Toàn: Cha Phaolô Phạm Minh Tân nhận sứ vụ tân Chánh xứ

0
162

Giáo xứ Long Toàn: Cha Phaolô Phạm Minh Tân nhận sứ vụ tân Chánh xứ

WGPBR- Vào lúc 09g00 ngày 09.5.2019, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha Phaolô Phạm Minh Tân. Cha Phaolô Phạm Minh Tân (Tòa Giám mục Bà Rịa) vừa được bổ nhiệm làm Linh mục Chánh xứ Long Toàn – Hạt Bà Rịa sau khi Giáo xứ này được bàn giao lại cho Giáo phận từ Dòng Thánh Thể.

XEM HÌNH

Cùng hiện diện và hiệp thông trong nghi thức nhận xứ có quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha Dòng Thánh Thể, quý cha trong linh mục đoàn, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Long Toàn, Chánh Tòa, Long Hương và các giáo xứ liên hệ.

Sau khi cộng đoàn nài xin Chúa Thánh Thần xuống, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận. Sau đó, chính tay Đức cha đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.

Linh mục Chánh xứ là người thay mặt giám mục giáo phận để thánh hóa và giáo huấn cộng đoàn. Điều đó được biểu lộ qua việc Cha Tân Chánh xứ nhận Dây Các Phép (việc thánh hóa) và Sách Tin mừng (việc giáo huấn) từ Đức cha Emmanuel – Đấng bản quyền giáo phận Bà Rịa.

Huấn dụ cộng đoàn hiện diện, Đức cha chia sẻ về tác vụ của các linh mục được sai đi để nhận một tác vụ tại cộng đoàn chính là điều Chúa đang chờ và mong muốn mỗi người kitô hữu, nhất là với giáo dân Long Toàn là một điều thay đổi vì trước đây khi các Cha Dòng Thánh Thể phụ trách mục vụ, cộng đoàn trong một thời gian dài đón nhận ơn Chúa và được  hướng dẫn trong linh đạo, đặc sủng của Dòng Thánh Thể. Cộng đoàn đã tiếp nhận từ nơi các cha lòng yêu mến Thánh Thể, được dẫn dắt trong một hướng đi hướng về Chúa và để được tình yêu thương với tất cả mọi người. Và hôm nay trong sự quan phòng của Chúa, trong sự dẵn dắt của chính Chúa, cộng đoàn có Cha xứ mới và ý nghĩa những thay đổi trong sinh hoạt của cộng đoàn chính là do thánh ý Chúa. Ngài nói: “Nhìn những thay đổi để nhận ra chính Chúa mới là nguồn dẫn chúng ta, dẫn chúng ta qua bàn tay của các Cha trước đây đã phụ trách giáo xứ, dẫn chúng ta trên đường đi của các Cha Dòng Thánh Thể, và từ hôm nay chúng ta đi cùng với Cha Phaolô. Đường đi có thể là thay đổi nhưng người dẫn đường đó chính là Chúa. Vì thế chúng ta không nên đặt nặng vấn đề thay đổi nhưng phải xác định rõ chính bàn tay Thiên Chúa đang từng bước dẫn cộng đoàn đi theo Chúa trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa“.

Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, một vị đại diện ban hành giáo đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức cha, Cha Cựu Chánh xứ, quý cha cùng mọi người, đặc biệt chào mừng Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn, Cha Tân Chánh xứ Phaolô bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội.

Sau lời tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ chính thức nhận sứ vụ qua các nghi thức: mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi ghế chủ tọa.

Nghi thức nhậm xứ kết thúc với việc ký nhận biên bản bàn giao. Sau đó, cộng đoàn hiệp cùng Cha Tân Chánh xứ Phaolô dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho sự bình an, hiệp nhất của cộng đoàn Giáo xứ Long Toàn.

Vũ Quế- Mỹ Hạnh