Uỷ ban Giáo dân: Gợi ý cho Quy chế chung tổ chức sinh hoạt của Phong trào Lòng Chúa Thương Xót

0
25

 

 

Gm Giuse Trần Xuân Tiếu