THƯ MỜI: Tham dự lễ Nhậm chức của Đức tân Giám mục Phan Thiết

0
71

THƯ MỜI: Tham dự lễ Nhậm chức của Đức tân Giám mục Phan Thiết

nguồn: WGPPT