THƯ MỜI: Tham dự lễ Nhậm chức của Đức tân Giám mục Phan Thiết

0
79

THƯ MỜI: Tham dự lễ Nhậm chức của Đức tân Giám mục Phan Thiết

nguồn: WGPPT