Tân Bề Trên Tổng Quyền thứ 88 Dòng Đaminh

0
25

Tân Bề Trên Tổng Quyền thứ 88 Dòng Đaminh

CHÚC MỪNG DÒNG ĐAMINH ĐÃ BẦU CHỌN VỊ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 88: Cha Gerard Francisco TIMONER III.
Xin Chúa chúc lành cho Cha trong sứ mạng mới.

******************

– Cha Gerard Francisco TIMONER III sinh ngày 26/1/1968 tại Philippines, được thụ phong linh mục vào năm 1995. Cha là nguyên Giám tỉnh Tỉnh dòng Philippines, và hiện là Phó Giám đốc Trường Đại học thánh Tôma Aquino, Manila, Philippines, cùng Phụ tá Bề Trên Tổng Quyền đặc trách Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
– Cha Gerard Francisco TIMONER III là người Châu Á đầu tiên làm Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh và Bề trên Tổng quyền thứ 88 Dòng Đa Minh.
(Nguồn tiểu sử: http://hddmvn.net/truc-tiep-nghi-thuc-nhan-chuc-tan-be-tr…/…)
—————


Ban Truyền Thông Giáo Phận Bà Rịa