Nghi thức tuyên xưng Đức Tin của ĐGM. Giuse Đỗ Mạnh Hùng- Tân Giám mục Gp. Phan Thiết

0
51

Nghi thức tuyên xưng Đức Tin của ĐGM. Giuse Đỗ Mạnh Hùng

– Tân Giám mục Gp. Phan Thiết

nguồn: WHĐ