Họp Mặt Ủy Ban Mục Vụ Giáo Dân, Giáo Tỉnh Huế năm 2020

0
65

Hp My Ban Mc V Giáo Dân, Giáo Tnh Huế năm 2020

WHĐ (23.7.2020) / ỦY BAN GIÁO DÂN (UBGD) – Trong hai ngày 21 và 22/7/ 2020, Đức cha chủ tịch Uỷ ban Giáo dân (UBGD) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) Giuse Trần Văn Toản đã có cuộc gặp gỡ với các Cha Trưởng Ban, Phó Ban và các Thành Viên của Ủy Ban mục vụ Giáo Dân của 6 Giáo phận trong Giáo Tỉnh Huế (gồm có: Tổng Giáo phận Huế, và các Giáo phận: Đà Nẵng, Kon Tum, Ban Mê Thuột, Qui Nhơn và Nha Trang) tại Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột. Cùng đồng hành với Đức Cha Chủ Tịch có Cha An-tôn Hà Văn Minh, Quản xứ Chính Tòa GP Phú Cường – Thư ký UBGD và Cha Giuse Phạm Thanh Liêm SJ, nguyên Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam – Trưởng Ban Nghiên huấn của UBGD.

Trong cuộc họp mặt này có 57 Tham dự viên, với mục đích: gặp gỡ, chia sẻ, thảo luận, cùng nhau học hỏi và trao đổi kinh nghiệm mục vụ Giáo dân tại các Giáo phận. Cha Tổng Đại diện Gp Ban Mê Thuột – Stêphanô Nguyễn Văn Đậu đã Đại diện Đức Giám mục Giáo phận, đầy quan tâm yêu thương trong giờ khai mạc hội thảo.

Trong các Huấn từ của Đức Cha Chủ tịch, trong Bài thuyết trình chia sẻ và huấn giáo của Cha Trưởng Ban Nghiên Huấn và Cha Thư ký, các Tham dự viên được học và biết những phần chính yếu trong Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân của Công Đồng Vat II, Tông Huấn Người Ki-tô Hữu Giáo Dân Christifideles Laici của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II và Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2011 của HĐGMVN. Mỗi người Giáo dân với phẩm giá và vai trò của mình, trong công trình tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, sống Mầu nhiệm Hiệp thông, Sứ vụ và Loan báo Tin Mừng. Người Giáo dân tham gia đa dạng vào đời sống Giáo Hội, cộng tác đắc lực với Giáo sỹ trong tinh thần đồng trách nhiệm. Người Giáo dân cần được đào tạo, cần nỗ lực bản thân, nhờ Ơn Chúa Thánh Thần… ý thức vai trò của mình trong cộng đồng Dân Chúa, làm muối men cho đời, đem những giá trị Linh thiêng và nhân bản của Ki-tô Giáo vào đời sống xã hội, đem Chúa đến cho Anh chị em trong môi trường mình đang sống và làm việc.

Ban Mục vụ Giáo Dân tại các Giáo phận trong thời gian qua đã có những chương trình huấn luyện cho các Ủy viên của Hội Đồng mục vụ Giáo xứ và Ban Điều hành các Đoàn thể Công Giáo tiến hành. UBGD qua Ban Nghiên Huấn đã cung cấp các tài liệu Tu đức và huấn giáo, cùng cộng tác với Ban mục vụ Giáo dân các Giáo phận, đào tạo Người Giáo dân trưởng thành cả về Đức tin và nhân bản, để Người Giáo dân góp phần không thể thiếu được vào sự Thánh Thiêng của Hội Thánh, cùng cộng tác với Giáo Sỹ và Tu Sỹ xây dựng sự hiệp nhất và bình an trong cầu nguyện – hy sinh và bác ái. Người Giáo dân đảm nhận rất tốt nhiều lãnh vực trong cuộc sống, nhất là công việc: y tế, Giáo dục, Truyền thông và Kinh tế. Người Giáo dân cộng tác với mọi người thành tâm thiện chí trên thế giới xây dựng một nền văn minh tình thương và sự sống của Nước Thiên Chúa.

Các Tham dự viên đã chia sẻ, học hỏi các Kinh nghiệm quý trong việc mục vụ Giáo dân… Đức Cha Chủ tịch và UBGD đã lắng nghe, giải đáp một số câu hỏi và đưa ra những đường hướng hoạt động của UBGD trong thời gian sắp đến. Dự Thảo Nội Quy của Ủy Ban Giáo Dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được soạn thảo, trong thời gian chờ đóng góp ý kiến và chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.

Trong dịp này, Đức Cha Chủ tịch và các Tham dự viên đã đến thăm Trung tâm lưu trú Têrêxa của Quý Nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình – Gp Ban Mê Thuột, Trung tâm này đang nuôi dưỡng và giáo dục, tạo điều kiện cho 203 em của 14 sắc tộc có những hoàn cảnh đặc biệt trên toàn Quốc đến sống ở đây, được đi học trong tất cả các cấp học (các em được miễn phí hoàn toàn). Các Em đã có những vũ điệu đặc sắc, đậm nét văn hóa Dân tộc Tây nguyên (Dân tộc Ba-na) để chào mừng, giới thiệu nét văn hóa bản địa và chia sẻ niềm vui được tiếp những Vị khách quý.

Chúng con cám ơn Thiên Chúa vì cuộc họp đạt nhiều kết quả tốt đẹp, cám ơn Ủy Ban Giáo Dân – Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quan tâm đến đời sống Đức tin và nhân bản của Người Giáo dân Việt Nam hôm nay. Chúng con cũng cám ơn Đức Giám mục và Quý Cha trong Ban mục vụ Giáo dân Giáo phận Ban Mê Thuột. Chúng con được tiếp đón, được lưu trú, được chia sẻ tâm tình anh em con một Cha… trong tình yêu, trong Chân lý và hiệp nhất.

Tôma Trương Văn Ân

#uybangiaodan #uybanmucvugiaodan #hdgmvietnam