Hội nghị thường niên 2020: Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

0
25

VIDEO: Hội nghị thường niên 2020:

Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

***

WHĐ (14.10.2020) – Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về:

– Những nét chính yếu về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thường niên 2020

– Mối ưu tư của HĐGMVN về Giới trẻ

– Đại hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội năm 2020

Truyền thông HĐGMVN