GP.CẦN THƠ: Thơ ủy nhiệm vận động Tuyên phong chân phước Cha Trương Bủu Diệp

0
21

Đức cha GP Cần Thơ ủy nhiệm Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ vận động Tuyên phong chân phước Cha Trương Bủu Diệp

UyNhiemLDCG.jpg