Hành hương Cửa Thánh Vương cung thánh đường Thánh Phêrô: ghi danh từ tháng Mười 2015

0
30

WHĐ (22.08.2015) – Năm Thánh Lòng Thương xót đang được chuẩn bị. Về nghi thức mở Cửa Thánh Vương cung thánh đường Thánh Phêrô – là sự kiện tiêu biểu nhất của Năm Thánh–, Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc âm hoá quy định một số điểm liên quan như sau:

Người muốn thực hiện một cuộc hành hương ngắn đến Cửa Thánh sẽ đi theo lộ trình dành cho người đi bộ. Lộ trình này khởi đầu từ Lâu đài Thánh Thiên thần, theo đại lộ Hoà giải, rồi băng qua quảng trường Piô XII và quảng trường Thánh Phêrô để đến Cửa Thánh.

Để lộ trình diễn ra một cách tốt đẹp và để tránh phải chờ đợi quá lâu, Hội đồng đề nghị người hành hương nên ghi danh qua mạng internet tại địa chỉ chính thức của Năm Thánh,  www.im.va, trong mục Registrazione pellegrini / Registration for Pilgrims / Registration for Pilgrims (Ghi danh hành hương) – bắt đầu nhận ghi danh từ tháng Mười 2015. Khi ghi danh, khách có thể chọn ngày và giờ dự định tới hành hương.

Sau đó, Văn phòng tổ chức sẽ xác nhận yêu cầu của người hành hương và chỉ định thời điểm tốt nhất để có mặt tại điểm khởi hành của lộ trình; như vậy sẽ tránh được tình trạng phải chờ đợi quá lâu và bảo đảm một bầu khí cầu nguyện và tĩnh tâm trong cuộc hành hương đi bộ tới Cửa Thánh.

Có thể ghi danh với tính cách cá nhân hay theo nhóm. Các nhóm nhỏ hay gia đình được khuyên nên ghi danh trước để chắc chắn có thể thực hiện cuộc hành hương cùng với nhau.

Nếu không ghi danh trước, người hành hương được mời tới Trung tâm tiếp đón tại số 7, đại lộ Hòa giải. Người hành hương khuyết tật hay cần trợ giúp về y tế có thể cho biết các vấn đề đặc biệt của mình khi ghi danh để được cung cấp những trợ giúp cần thiết.

Việc ghi danh hành hương chỉ thực hiện đối với Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, tại các Cửa Thánh khác ở Roma không có chương trình này.

Nghi thức mở Cửa Thánh Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để khai mạc Năm Thánh Lòng Thương xót sẽ diễn ra ngày thứ Ba 08-12-2015, Đại lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội.

Mai Tâm