Đức Hồng y Levada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin qua đời

0
15

Đức Hồng y Levada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin qua đời

Đức Hồng y William Levada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã qua đời tại Roma hôm 26/09/2019 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi.

Đức Hồng y Levada, nguyên là Tổng giám mục giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ, đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI chọn để thay thế ngài, trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sau khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng hồi năm 2005. Trước đó, khi còn là linh mục, Cha Levada đã là nhân viên của Bộ này, rồi sau đó khi làm Tổng giám mục, Đức Cha Levada làm thành viên của Bộ. Trong thập niên 1980, Đức Tổng giám mục Levada đã cộng tác với Đức Hồng y Ratzinger trong việc soạn Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo.

Đức Hồng y Levada đã giữ nhiệm vụ này trong 7 năm, cho đến khi về hưu năm 2012. Ngài là vị Hồng Y thứ 12 qua đời từ đầu năm đến nay. Hồng y đoàn hiện còn 212 vị trong đó có 118 Hồng Y cử tri. Các con số này sẽ thay đổi từ chiều ngày 05/10 tới đây, khi Đức Thánh Cha nhóm Công nghị để bổ nhiệm thêm 13 hồng y mới. (Crux Now 26-9-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P.