Đức Thánh Cha dâng thánh lễ với Thượng phụ Armenia

0
110

Thánh lễ sáng thứ hai 07-9 của Đức Giáo hoàng Phanxicô ở Nguyện đường Nhà trọ thánh Marta là một dịp đặc biệt. Thượng Phụ Cilicia của người Armenia mới được bầu lên, Đức Gregory Phêrô XX Ghabroyan, cùng cử hành Phụng vụ Thánh Thể với Đức Thánh Cha, và qua đó trao đổi dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông tuyệt đối của giáo hội.

PopeFrancis-07Sep-2015.jpg

Tuyên bố từ Tòa Thượng phụ Armenia đã mô tả nghi thức Phụng vụ Thánh Thể

“Trong Nghi thức Phụng vụ Thánh Thể, Đức Thánh Cha nâng dĩa thánh với Mình Thánh Chúa Kitô và trao cho Thượng phụ. Hai người chung bốn bàn tay nâng Mình Thánh Chúa. Rồi Đức Thánh Cha nâng chén với Máu Thánh Chúa Kitô, trao cho Thượng Phụ, và cả hai chung bốn tay cung kính Máu Thánh Chúa. Sau một khoảng thinh lặng, Đức Thánh Cha trao Mình Thánh Chúa cho Thượng Phụ, cả hai cùng nhận lãnh Mình Thánh Chúa. Rồi Đức Thánh Cha nhận lãnh Máu Thánh Chúa, rồi trao cho Thượng Phụ cũng vậy.”

Rước Mình Máu Thánh Chúa ‘ [hay Hiệp thông, với chung từ gốc communio] là một khái niệm tôn kính cao cả trong Giáo hội tiên khởi và ngày nay cũng vậy. Đây không phải là một tình cảm mơ hồ, nhưng là một thực tế cụ thể, cần có nghi thức đúng luật và được truyền sinh khí nhờ đức ái.’

Tuyên bố tiếp tục rằng, ‘Sự hiệp thông Giáo hội mà Đức Thánh Cha trao cho Đức Gregory Phêrô XX trong thư gởi ngày 25 tháng 7, bây giờ được thể hiện rõ ràng trong việc trao Mình Máu Thánh Chúa, xác nhận sự hiệp thông Thánh Thể giữa Giám mục và Giáo phận Roma, là chủ trì trong đức ái, với Giáo hội Thượng phụ Cilicia của người Armenia, qua mục tử của mình.

(phanxico.vn 07.09.2015)