Vị Thầy của thập giá- Suy niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên-B

0
64

Thánh Phêrô, vị Tông Đồ trưởng luôn thể hiện vai trò phát ngôn viên và tổng đại diện của nhóm Mười Hai. Ông đã nêu ra được những thao thức chung của nhóm với người Thầy của mình về cái được và mất khi đã từ bỏ tất cả để đi theo Ngài (x. Mt 19,27) mà các môn đệ khác vốn rất quan tâm nhưng lại ngại đặt vấn đề. Khi khác, vị Tông Đồ xuất thân từ dân chài này lại thắc mắc mới Thầy Giêsu về số lần tối đa có thể tha thứ cho những người gây ra lỗi phạm đến mình và trong thâm tâm ông nghĩ rằng tha thứ bảy lần đã là quá đủ (x. Mt 18,21). Chính trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên này, lại một lần nữa, Phêrô đã đứng ra trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu thay cho các anh em trong nhóm :
Còn các con, các con bảo Thầy là ai?
Thầy là Ðấng Kitô, thánh Phêrô xác tín.
Với câu trả lời này, Tin Mừng Matthêu còn ghi lại lời khen ngợi của Đức Giêsu đối với Phêrô, vì ông đã được chính Thiên Chúa mạc khải cho biết điều này, và sự trao phó trọng trách nắm giữ chìa khóa nước trời cho vị Tông Đồ cả Phêrô (x. Mt 16,13-20).
Tuy nhiên, tuyên xưng ngoài miệng Đức Giêsu là Đấng Kitô là một chuyện nhưng hiểu được cách thức thi hành sứ vụ của Ngài lại là một chuyện khác. Về điểm này, Phêrô và các môn đệ khác vẫn còn nặng tính dân tộc chủ nghĩa và tính loài người khi rằng Đấng Kitô đến để thiết lập Israel bằng sức mạnh. Nhờ đó, dân tộc được giải thoát khỏi ách độ hộ của ngoại bang, triều đại trần thế của Ngài sẽ bất khả chiến bại, những ai theo vị Mêssia cũng được thông phần vào quyền bính và danh dự ngay ở đời này.

Chính vì vậy, Đức Giêsu đã tận dụng thời gian mà các môn đệ ở với mình để sửa dạy các môn đệ của mình, ngõ hầu họ trút bỏ được những ngộ nhận mang tính người phàm, không bị quá bất ngờ khi những điều phải đến xảy ra, và chấp nhận bước theo Thầy mình trên con đường thập giá, con đường đích thực dẫn đến sự sống và hạnh phúc Nước Trời, phần thưởng xứng đáng cho những ai bước theo Ngài.
Cũng trong thời gian ấy, các môn đệ được nghe những lời Thầy mình rao giảng, được chứng kiến những phép lạ đi kèm Ngài làm, được thúc đẩy bắt chước mẫu gương hiền lành, khiêm nhường và phục vụ của Đức Giêsu (x. Mt 11,28-30), Đấng đã đến để phục vụ và làm giá cứu chuộc cho muôn người chứ không phải đến để được mọi người phục vụ (x. Mt 20,25-28). Ngoài ra, trong bầu khí riêng tư thầy trò khi không có sự hiện diện của dân chúng, các môn đệ lại còn được Thầy chí thánh Giêsu giải thích cặn kẽ các dụ ngôn mà lòng trí các ông không thể gẫm suy cho tường tận (x. Mt 13,11).
Triết lý thập giá, sự tủi hổ đối với người đời, sự điên rồ đối với khôn ngoan trần thế lại được chính Đức Giêsu sống và kinh qua để mở ra con đường dẫn đưa đến sự sống đời đời và hạnh phúc đích thực và là con đường duy nhất dành cho mọi tín hữu, những người được mang nơi mình danh Kitô để tất cả những thử thách và đau khổ mà chúng ta gặp phải trên đường đời được gom vào của lễ hy tế của Người dâng trên thập giá vốn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha.

Xin Đức Giêsu, bậc Thầy của thập giá luôn nâng đỡ, ủi an, dậy dỗ và ban sức mạnh cho mỗi người chúng ta để luôn theo sát Ngài trên con đường làm chứng cho Tin Mừng và thực thi cách trọn hảo thánh ý Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Xin cho nguồn mạch ơn cứu độ từ khổ hình thập giá của Đức Kitô dẫn đến phục sinh vinh hiển thấm nhập mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của mỗi kitô hữu chúng ta.

Tăng Kỳ Mục