Thông báo Thánh Lễ Truyền Dầu giáo phận Bà Rịa

0
161

THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU 2017

***

Vào lúc 08g30 thứ Năm Tuần Thánh, ngày 13.4.2017,

tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa,

Đức Cha Tôma Giám mục Giáo phận

sẽ chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu.

Kính mời cộng đoàn tín hữu tham dự.

(Xin quý Cha mang lễ phục Trắng)

Ban Truyền thông Giáo phận Bà Rịa

nguồn: WGPBR