MẸ MÂN CÔI

0
41

Mẹ ơi,

Con quỳ đây trước Mẹ

Tay lần chuỗi Mân côi

Hồn mơ về Quê Trời

Nơi hạnh phúc vĩnh cửu.

Mẹ ơi,

Xin dạy con phó thác

Từ lời thưa ‘Xin vâng’

Bao gian nan vất vả

Vẫn một lòng trung trinh.

 Mẹ ơi,

Từng bước chân của Mẹ

Theo suốt đời Chúa Con

Đau thương và trông cậy

Mẹ vẫn mãi đi cùng.

Mẹ ơi,

Dưới chân thập tự giá

Lời ‘Xin vâng’ năm xưa

Tin yêu và hy vọng

Mắt lệ tràn thương yêu.

Mẹ ơi,

Tay lần chuỗi Mân Côi

Con vẫn mơ thấy Mẹ

Nơi Quê Trời vinh hiển

Luôn giơ tay độ trì.

10.2016

Gb. Nguyễn Thái Hùng