GIỌT LỆ SẦU

0
53

Nằm dưới mộ sâu tấm thân tôi
Xác thân dương thế nát tan rồi
Bạn với tôi đây loài giun dế
Rúc rỉa thân tôi lũ bọ giòi.

Nay hồn tôi ở chốn vực sâu
Đau đớn ăn năn giọt lệ sầu
Thành tâm thống hối đời dương thế
Những lúc hoang đàng Ngài ở đâu.

Mộ tôi ai đặt đóa hoa tươi
Nhang khói nhạt nhòa giọt lệ rơi
Thương cho thân xác nay hư nát
Hay khóc linh hồn chốn xa xôi.

Tôi đâu cần nến với cần hoa
Nhang khói hương thơm sẽ nhạt nhòa
Tiếng khóc thương vay bên mộ đá
Những lời bèo bọt sẽ trôi xa.

Chỉ cần ai đó đến với tôi
Lòng thành thống hối chỉ vậy thôi
Kinh nguyện vài lời tôi xin nhận
Lời ca tiếng hát mát hồn tôi.

Nay tôi còn biết dựa vào đâu
Tình thân rồi cũng sẽ nhạt màu
Thời hạn cho tôi đâu còn nữa
Van xin ai đó giúp tôi mau.

Dâng Ngài kinh nguyện với lời ca
Của người thương nhớ đến làm quà
Trước mộ tôi đây lòng thổn thức
Chắc Ngài thương nhận cứu tôi ra.

Tháng các linh hồn tháng nhớ nhau
Nghĩa trang mở cửa tím một màu
Ai đến mộ tôi đừng quên nhé
Xin nhỏ cho tôi giọt lệ sầu.

Tháng 11/2015
Tháng cầu cho các linh hồn
Nhà Quê