Giáo xứ Đất Đỏ bế giảng năm học giáo lý 2018-2019

0
124

Giáo xứ Đất Đỏ bế giảng năm học giáo lý 2018-2019

Sau một năm dạy và học giáo lý, vào lúc 8h00 ngày 30.06.2019, Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ đã tổ chức lễ tổng kết năm học giáo lý 2018-2019. Trước đó, vào lúc 07h00, Cha Chánh xứ Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn đã chủ sự thánh lễ tạ ơn bế giàng năm học giáo lý.

XEM HÌNH

Tham dự lễ bế giảng có Cha Chánh Xứ, Quý Dì, Quý Ban Hành Giáo, Quý Gia trưởng,anh chị Giáo Lý Viên và toàn thể Đoàn Thiếu Nhi.

Năm học giáo lý 2018-2019 Giáo xứ Đất Đỏ có 10 lớp với 187 em, học giáo lý hàng tuần vào mỗi sáng Chúa nhật, từ 8g00 đến 9g00 theo chương trình giáo lý của Giáo Phận. Ngoài ra, trong năm các em còn tham gia các chương trình thi đua phong trào. Ngày 07.07.2019 tới đây khối Sống Đạo sẽ có 14 em tốt nghiệp chương trình giáo lý Hồng Ân và 22 em khối Đến Bàn Tiệc Thánh sẽ lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu. Trong lễ tổng kết giáo lý hôm nay có 33 em nhận phần thưởng cuối năm. Những phần thưởng tuy bé nhỏ nhưng là sự khích lệ đối với các em và các bậc phụ huynh.

Trong phần huấn từ, Cha Chánh xứ ngỏ lời cám ơn Quý Dì, các anh chị em GLV đã nỗ lực cộng tác với Cha và giáo xứ trong việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Đồng thời Cha cũng nhắc nhở các em về thái độ của mình đối với việc học giáo lý, với việc tham dự thánh lễ…. Cuối cùng Cha tuyên bố bế giảng năm học giáo lý 2018-2019, Tất cả cùng vui mừng và hẹn nhau sau thời gian nghỉ hè sẽ bắt đầu năm học giáo lý mới 2019-2020.

Xin tạ ơn và xin Chúa chúc lành cho đời sống đức tin của các em và chúc lành cho việc dạy và học giáo lý trong giáo xứ Đất Đỏ thân yêu này.

JBP