VIDEO: Kỷ niệm 170 năm Thiết Lập Miền Truyền Giáo Xứ Thượng (1851-2021)

0
17

VIDEO: Kỷ niệm 170 năm Thiết Lập Miền Truyền Giáo Xứ Thượng (1851-2021)

Giáo phận Kon Tum, xưa kia là Miền Truyền Giáo Kon Tum được Thánh Giám Mục Têphanô Cuénot Thể, Giám Mục Giáo phận Đông Đàng Trong (Qui Nhơn) thiết lập vào nửa đầu thế kỷ XIX. Đến năm 1932, Giáo phận Kon Tum được thành lập tách ra từ Giáo phận Qui Nhơn, gồm hai tỉnh vùng Bắc Tây Nguyên: Kon Tum và Gia Lai. Giáo phận Kon Tum ngoài người Kinh còn có nhiều dân tộc thiểu số như: Bahnar, Jơlơng, Rơngao, Jrai, Sêđăng, Hlăng, Jeh-Triêng,…

Tìm hiểu sâu hơn qua bài viết: 170 năm thiết lập Miền Truyền Giáo Xứ Thượng (1851-2021)

Nguồn: Kênh YouTube Giáo phận Kon Tum

#170namthietlapmientruyengiaoxuthuong #mientruyengiaoxuthuong