VIDEO: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên: “Giới trẻ Công giáo thời đại dịch Covid-19”

0
12

ĐỨC TGM GIUSE VŨ VĂN THIÊN:
“GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19”

“Giới trẻ Công giáo thời đại dịch Covid-19” là chủ đề Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên nói với người trẻ TGP Hà Nội trong tháng 7/2021

Nguồn: Kênh YouTube Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội